Avara Basic

Larm för husbilar och husvagnar

Avara Basic är ett komplett larmpaket för husbilar och husvagnar.
Paketet har alla funktioner du kan förvänta dig för en säker resa, övernattning, parkering och förvaring. Smarta funktioner och sensorer samverkar för att "förstå" vad som händer, vilket säkerställer större säkerhet och mycket färre falsklarm än andra larmsystem. 

Nattlarmet stängs automatiskt av när det med hjälp av alla detektorer upptäcker att du är på väg ut och att det inte är fråga om inbrott. Om du börjar köra och har glömt att stänga av nattlarmet stängs det av automatiskt. 

"Alltid på " - de viktigaste funktionerna i systemet rökdetektor, CO- och propangasdetektor är alltid påslagna och kan inte stängas av.

Avara Smart Nattlarm
För extra skydd på natten, slå på nattlarmet genom att trycka på locket på huvudenheten. Ett internt larm aktiveras då om en yttre rörelse detekteras och/eller om någon av inbrottsdetektorerna aktiveras. De yttre rörelsedetektorerna tänder automatiskt en utomhuslampa, men ger inget inomhuslarm förrän det bekräftas att det finns aktivitet mot väggen. Personer som går förbi kommer därför inte att utlösa ett larm. Om larmet utlöses av matlagning eller liknande kan du "tysta" larmet genom att trycka på locket till huvudenheten, som då går in i en 10-minuters paus.

Inbrottslarmet aktiveras med hjälp av ett kodchip. Larmet kan utlösas av inbrottsdetektorerna eller av den invändiga rörelsedetektorn på huvudenheten. Den inbyggda sirenen ger en hög varningssignal.
När bilen eller husvagnen är obemannad eller står i förråd går systemet in i energisparläge. Propangasdetektorn kan därför anslutas direkt till husvagnens batteri utan risk för att ladda ur det. Alla andra enheter drivs med egna batterier i upp till 5 år.

Systemet övervakar att alla detektorer fungerar och har nya batterier. Om en detektor faller ut eller får ett lågt batteri informerar huvudenheten.

Om du är tekniskt skicklig kan du installera Avara Basic själv. Om du är osäker rekommenderar vi att du ber din återförsäljare att installera larmet.

Senare uppgradering
Om du senare vill kunna fjärrstyra ditt larm kan du uppgradera genom att köpa ett modem som tillval (abonnemang). Då får du samma funktioner som i Avara Basic Plus. Om du vill ha kontinuerlig fuktövervakning kan du eftermontera Avara Moist fuktsensorer (kräver Avara modem).

Funktioner

Innehållet i paketet

Komponenter

Inbrottsdetektor

Rörelsesensor som placeras i dörröppningar, lastutrymmen och luckor och registrerar alla rörelser in/ut ur husbilen/husvagnen. 3 st inbrottsdetektorer ingår i grundpaketet och fler kan beställas vid behov. Detektorerna har ett internt batteri med en förväntad livslängd på upp till 5 år (beroende på användning).

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

89x70x24 mm

Rörelsedetektor

Passiv infraröd

Strömförbrukning

< 0,1 mA.

Strömförsörjning

3 interna utbytbara alkaliska AA-batterier

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Extern detektor

Exteriöra detektorer varnar dig för oönskade gäster utomhus i nattlarmläge. Detektorerna monteras högt upp på ytterväggen på vardera sidan av husbilen/husvagnen så att de täcker alla dörrar.

Detektorerna innehåller en rörelsedetektor som känner av rörelser inom ca 1 - 1,5 meter från väggen och ca 3 meter åt vardera sidan. LED-lampan tänds vid rörelse. Två externa detektorer ingår i grundpaketet och fler kan beställas vid behov, t.ex. för långa bilar/vagnar.

Detektorn kan också användas för att övervaka cykelställ (nattlarm). Detektorerna har ett internt batteri med en förväntad livslängd på upp till 5 år (beroende på användning).


Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

50 x 218 × 45 mm

Rörelsedetektor

Passiv infraröd

Normal energiförbrukning

< 0,1 mA

Strömförbrukning med ljus

350 mA

Strömförsörjning

6 st AA alkaliska batterier

Densitet

IP66 (PÅ 66)

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Propangasdetektor

Propangasdetektorn ska anslutas till en konstant 12V-strömförsörjning och monteras nere vid golvet (5-15 cm över golvet). Detektorn stängs inte av när larmet avaktiveras, utan är alltid påslagen för ökad säkerhet. Enheten har ett strömsparläge som ser till att batteriet inte laddas ur när husbilen/husvagnen inte används. Du kan också ansluta ett backup-batteri om du tar bort huvudbatteriet under förvaringen.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

17,5 × 45 × 45 mm

Normalt läge för energiförbrukning

ca 20 mA

Strömförbrukning i inbrottslarm och sparläge

ca 0,25 mA

Primär strömförsörjning

Extern 5,5 – 15 V DC

Säkerhetskopiering av strömförsörjning

Extern 5,5 – 15 V DC

Känslighet

Ca 0,4% / 20% LEL

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Nyckelbrickor

De nyckelbrickor som ingår i Avara Lite, Avara Basic, Avara Basic Plus och Avara Premium används för att aktivera och avaktivera inbrottslarmet.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

40x32x4mm

Frekvens

13,54 MHz

Läs mer

Siren förare

Sirenens drivdon är styrenhet och strömkälla för den externa sirenen som utlöses vid inbrott. Den innehåller AA-batterier och får därför aldrig anslutas till en extern strömkälla.

Sirenens drivdon installeras dolt tillsammans med sirenen, företrädesvis inomhus - alternativt i motorrummet på husbilar.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

80 x 80 × 48 mm

Strömförbrukning i vänteläge

< 0,1 mA

Strömförbrukning vid aktiv siren

cirka 250 mA, begränsad till cirka 500 mA

Strömförsörjning

8 st utbytbara AA alkaliska batterier

Densitet

IP66 (PÅ 66)

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Siren

Sirenen ansluts direkt till sirenens drivdon och placeras tillsammans med detta. Sirenen ger en hög ljudvarning när inbrottslarmet utlöses (den används inte i nattlarmsläget).

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

53 x 50 x 63 mm

Spänning

6 – 16 V

Strömförbrukning max vid aktiv siren

290 mA

Volym

123 dB 10 cm avstånd

Frekvens

2 – 4 KHz

Läs mer