Översikt över alla Avara-komponenter

Här hittar du en översikt över alla komponenter i Avara larmsystem. Komponenter kan beställas som tillägg eller ersättning för komponenter som levereras i larmpaketen. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid börjar med ett komplett paket och bygger ut utifrån det.

Kontakta oss på Avara om du har några frågor kring utbyggnader och användning av enskilda komponenter!

Komponenter

Huvudenhet

Används för att manövrera larm/nattlarm inne i husbilen/husvagnen. Innehåller rörelsedetektor, CO-detektor och rökdetektor samt fukt- och temperaturgivare. Kombinationen av CO-detektor och rökdetektor ökar säkerheten för tidig upptäckt av brand. CO-detektorn och rökdetektorn är alltid påslagna ("Always-on") och stängs inte av när larmet är avaktiverat. Huvudenheten placeras ovanför bodelsdörren i din husbil/husvagn.

Tekniska specifikationer

Funktioner

Kontrollpanel för drift av inbrottslarm och nattlarm
Optisk rökdetektor
Rörelsedetektor
CO-detektor (kolmonoxid)
NFC-kodchipläsare

Rörelsedetektor

Passiv infraröd

Mål H, B, D

31x72x102mm

NFC

13.54Mhz 

Strömförbrukning

ca 0,1 mA.

Strömförsörjning

3 interna utbytbara alkaliska AA-batterier

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Inbrottsdetektor

Rörelsesensor som placeras i dörröppningar, lastutrymmen och luckor och registrerar alla rörelser in/ut ur husbilen/husvagnen. 3 st inbrottsdetektorer ingår i grundpaketet och fler kan beställas vid behov. Detektorerna har ett internt batteri med en förväntad livslängd på upp till 5 år (beroende på användning).

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

89x70x24 mm

Rörelsedetektor

Passiv infraröd

Strömförbrukning

< 0,1 mA.

Strömförsörjning

3 interna utbytbara alkaliska AA-batterier

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Extern detektor

Exteriöra detektorer varnar dig för oönskade gäster utomhus i nattlarmläge. Detektorerna monteras högt upp på ytterväggen på vardera sidan av husbilen/husvagnen så att de täcker alla dörrar.

Detektorerna innehåller en rörelsedetektor som känner av rörelser inom ca 1 - 1,5 meter från väggen och ca 3 meter åt vardera sidan. LED-lampan tänds vid rörelse. Två externa detektorer ingår i grundpaketet och fler kan beställas vid behov, t.ex. för långa bilar/vagnar.

Detektorn kan också användas för att övervaka cykelställ (nattlarm). Detektorerna har ett internt batteri med en förväntad livslängd på upp till 5 år (beroende på användning).


Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

50 x 218 × 45 mm

Rörelsedetektor

Passiv infraröd

Normal energiförbrukning

< 0,1 mA

Strömförbrukning med ljus

350 mA

Strömförsörjning

6 st AA alkaliska batterier

Densitet

IP66 (PÅ 66)

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Propangasdetektor

Propangasdetektorn ska anslutas till en konstant 12V-strömförsörjning och monteras nere vid golvet (5-15 cm över golvet). Detektorn stängs inte av när larmet avaktiveras, utan är alltid påslagen för ökad säkerhet. Enheten har ett strömsparläge som ser till att batteriet inte laddas ur när husbilen/husvagnen inte används. Du kan också ansluta ett backup-batteri om du tar bort huvudbatteriet under förvaringen.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

17,5 × 45 × 45 mm

Normalt läge för energiförbrukning

ca 20 mA

Strömförbrukning i inbrottslarm och sparläge

ca 0,25 mA

Primär strömförsörjning

Extern 5,5 – 15 V DC

Säkerhetskopiering av strömförsörjning

Extern 5,5 – 15 V DC

Känslighet

Ca 0,4% / 20% LEL

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Modem

Modemet kommunicerar med Avaras molnlösning. Larmmeddelanden och notifieringar skickas till den plats som ägaren av systemet väljer. Modemet innehåller även en GPS-enhet för spårning/lokalisering av husbilen/husvagnen. 

Enheten har ett strömsparläge som ser till att batteriet inte laddas ur när husbilen/husvagnen inte används. Du kan också ansluta en egen batteribackup om du tar bort huvudbatteriet under förvaringen.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

17x83x83mm

Anslutning

2G/4G/5G/NB-IOT/CAT-M1

Positionering

GPS/Galileo/Glonass/Beidou

NFC

13.54Mhz 

Sparläge för strömförbrukning

ca 0,25 mA.

Strömförbrukning 4G aktiv

ca 12 mA.

Strömförbrukning 2G aktiv

ca 350 mA.

Strömförsörjning, primär

5.5-15V DC

Strömförsörjning, säkerhetskopiering

5.5-15V DC

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Fuktsensorer

Fuktsensorerna mäter den relativa fuktigheten (RH%) och temperaturen en gång per dag i den byggnad där de är installerade. De skickar dessa data till Min sida på www.avara.no, som du får tillgång till när du prenumererar.

12 sensorer ingår i grundpaketet och fler kan beställas vid behov. Placeringen bestäms av din återförsäljare, som har erfarenhet av var din husbil/husvagn är mest utsatt för fukt och var vatten/fukt samlas. Fuktsensorer installeras av en utbildad återförsäljare. Utgångspunkten för installationen av sensorerna är de ställen där en manuell fuktmätning normalt utförs.

Sensorerna har ett internt batteri med en förväntad livslängd på över 15 år.

Tekniska specifikationer

Mål

Sensorhus: Diameter: 33,5 mm, Höjd: 9,5 mm
Sensorsond: Diameter: 6 mm, Längd: 20 mm

Densitet

IP66 (PÅ 66)

Strömförbrukning

< 0,001 mA

Strömförsörjning

CR2032 Litiumbatteri

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Nyckelbrickor

De nyckelbrickor som ingår i Avara Lite, Avara Basic, Avara Basic Plus och Avara Premium används för att aktivera och avaktivera inbrottslarmet.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

40x32x4mm

Frekvens

13,54 MHz

Läs mer

Siren förare

Sirenens drivdon är styrenhet och strömkälla för den externa sirenen som utlöses vid inbrott. Den innehåller AA-batterier och får därför aldrig anslutas till en extern strömkälla.

Sirenens drivdon installeras dolt tillsammans med sirenen, företrädesvis inomhus - alternativt i motorrummet på husbilar.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

80 x 80 × 48 mm

Strömförbrukning i vänteläge

< 0,1 mA

Strömförbrukning vid aktiv siren

cirka 250 mA, begränsad till cirka 500 mA

Strömförsörjning

8 st utbytbara AA alkaliska batterier

Densitet

IP66 (PÅ 66)

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Siren

Sirenen ansluts direkt till sirenens drivdon och placeras tillsammans med detta. Sirenen ger en hög ljudvarning när inbrottslarmet utlöses (den används inte i nattlarmsläget).

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

53 x 50 x 63 mm

Spänning

6 – 16 V

Strömförbrukning max vid aktiv siren

290 mA

Volym

123 dB 10 cm avstånd

Frekvens

2 – 4 KHz

Läs mer

Universal gasdetektor

Avaras universella gasdetektor reagerar på en rad olika gaser, bland annat det som ofta kallas "narkosgas".
Vi har gjort den "smart" så att den bara är aktiv när Smart Night-larmet är påslaget. Detta minskar antalet falsklarm från normala ångor/gaser som kan förekomma i en husbil/husvagn. Detektorn ansluts till en konstant 12V strömkälla och placeras högt upp på väggen inne i husbilen/husvagnen. Larmet signaleras till Avara huvudenhet.

Tekniska specifikationer

Mål H, B, D

45 x 45 x 17,5 mm

Strömförbrukning aktiv

ca 25 mA

Effektförbrukning för

< 0,1 mA

Primär strömförsörjning

Extern 5,5 – 15 V DC

Sekundär strömförsörjning

Extern 5,5 – 15 V DC

Radiokommunikation

868 MHz-band

Läs mer

Svarta höljen för detektorer

För er som vill ha svarta kåpor på intrångsdetektorerna och huvudenheten så har vi äntligen lyckats med detta. Du kan enkelt byta kåpan på intrångsdetektorn själv, och du kan göra samma sak för huvudenheten om du är lite "teknisk".

Se priser