Stöd

Vi på Avara vill att det ska vara enkelt att installera och använda våra larm. Här hittar du vad du behöver, men kom också ihåg att du alltid kan kontakta oss på post@avara.no eller på telefon +47 70 31 00 86 om du behöver mer hjälp. Vi hjälper dig så snabbt vi kan!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Huvudenhetens batterivarning är gemensam för alla enheter i larmsystemet (exklusive eventuella fuktsensorer). Varje enhet har en lysdiod som blinkar grönt när larmet är tillkopplat och detektorn har ett nytt batteri.

Om batterinivån i en enhet är låg kommer den att börja blinka rött - korta blinkningar var 10:e sekund. För att hitta den enhet som har svagt batteri, slå på larmet (natt- eller inbrottslarm) och kontrollera varje enhet för att se vilken som blinkar rött.

Propangasdetektorn når normalt cirka 20 mA när 12V-batteriet är laddat eller underhållsladdning. Då spelar den här konsumtionen ingen roll. Om du kopplar bort laddaren kommer propangasdetektorn efter tre dagar att gå in i energisparläge och använda helt försumbar ström. Det gör det genom att mäta endast 4 gånger om dagen, vilket är tillräckligt när enheten inte är bebodd.

När larmet är i nattlarmläge kommer rörelsedetektorn på huvudenheten att upptäcka att du är uppe och går. Om du också upptäcks av en inbrottsdetektor kommer larmet att förstå att det inte är något intrång och kommer inte att larma eftersom huvudenheten kommer att se dig först.

I detta sammanhang är termen "anestesigas" inte särskilt exakt. Vilken typ av gas det rör sig om är helt okänt och föremål för många spekulationer. Traditionella "narkosgaslarm" är därför utrustade med en sensor som antas kunna detektera de aktuella gaserna, men med en hög grad av osäkerhet. Sådana sensorer är den främsta orsaken till falsklarm och att larmsystem inte utnyttjas. Det skapar en falsk känsla av säkerhet.

Avara har därför valt att lösa uppgiften att upptäcka påverkan och inbrott från utsidan med smartare utvändiga detektorer och inbrottsdetektorer. Detta ger fortfarande en tidigare varning än en gasdetektor.
"Universal gasdetektor" finns fortfarande som tillval om så önskas.

När du testar propangasdetektorn med gas ser du att den blinkar rött efter några sekunder. Den har då registrerat gasen. Gasen måste vara konstant närvarande i detektorn under ytterligare 1 minut innan ett larm utlöses. Detta är avsett att eliminera eventuella falsklarm som utlöses av kortvariga gasutsläpp, t.ex. från en hund som ligger på golvet och "gasar".

Tryck gärna på testknappen på propangasdetektorn när du har bekräftat att den detekterar gas enligt beskrivningen ovan. Du bör få en kvitteringston från huvudenheten - då vet du att detektorn kommunicerar med huvudenheten och kommer att varna dig om gas detekteras.

Rörelser på utsidan är inte inbrott eller olagliga. Därför är detta inte ett larmtillstånd. Vid nattlarm är detta däremot mycket mer intressant att bli varnad för, eftersom det kan röra sig om ett förestående inbrott. Därför finns det en skillnad.

Vi har dock valt att de externa detektorerna ska blinka när någon går under dem, även i inbrottslarmsläge. 

Nej, det hjälper inte. Även om det finns en fördröjning i indata har ett meddelande redan skickats till sirenen och modemet. Och om inget kvitto från huvudenheten har lästs på kort tid skickas larmet ut från modemet och sirenen ljuder larmet.

Det beror på dess användning och kommer att variera. Om du inte meddelas om lågt batteri, byt ändå efter 5 år. Det säkerställer att batterierna inte börjar läcka och därmed kan förstöra enheterna.

Ja, det stämmer. Använd endast alkaliska batterier av hög kvalitet. Batterier av dålig kvalitet kan gå sönder med tiden och i kyla.

Avara Moist använder sensorer som mäter relativ luftfuktighet (RH%). Manuella mätare med spikar mäter den absoluta fuktigheten. Värdena är inte direkt jämförbara och har ingen fast omvandling. Generellt har därför relativa fuktmätningar ett högre numeriskt värde än absoluta mätningar utan att fuktigheten för den skull är högre.
Avaras mätmetod är mer precis för att kunna upptäcka risk för mögelbildning och inte bara fukt.

I teorin "oändlig". De vill inte bli dränerade, men de åldras. Det gör sensorn också, så vi uppskattar sensorns livslängd till 15 år, men den kan vara både längre och kortare. Om sensorn utsätts för en direkt läcka och är fylld med vatten eller är lång i hög luftfuktighet, anses den utmattad, den har gjort sitt jobb och behöver bytas ut.

Alla sensorer som är ihopparade med modemet lagras i minnet och modemet förväntar sig mätdata från alla. Om en eller flera sensorer slutar skicka kommer de efter några dagar att rapporteras saknade och du kommer att meddelas via SMS och e-post vilka sensorer som inte fungerar.

Sensorerna skickar endast en enda kort sändning dagligen. För att spara batteriet finns det ingen dubbelkontroll och flera försök. Det betyder att det tar lite innan en leverans inte anländer. Detta kan ske utan att funktionen försämras så länge sensorn sänder ut minst en gång i veckan. Sensorer som är placerade negativt kan bete sig så här. Det finns därför inget behov av att göra någonting innan en sensor slutar sända helt.

Om alla detektorer är med rörelsedetektorn uppe, kan vi dessa upptäcka rörelse i följd som motsvarar att du kliver ur bilen / vagnen och stänger av larmet automatiskt för dig.
Om du flyttar huvudenheten efter att den har slagits på i nattlarm stängs den av eftersom den uppfattar detta som körande och stänger därför automatiskt av larmet för dig.

När larmet är monterat fungerar det normalt.

Om du har varit inne och slagit på larmet, sedan gått ut för att testa, har larmet upptäckt rörelse inifrån och ut och därför stängts av igen.
För att testa den här funktionen måste du slå på larmet och avsluta snabbt. Vänta tre minuter och du kommer då att kunna utlösa ett larm genom att öppna en dörr / luckan med en inbrottsdetektor.

Om larmet precis har slagits på eller av är det upptaget av att kommunicera med alla detektorer. Vänta en minut och försök igen.

Om du upptäcker att en exteriör detektor lossnar, tyder det på att den inte har rengjorts ordentligt eller med fel rengöringsmedel. Observera särskilt att om bilen/fordonet har behandlats med färgförsegling eller liknande, kan särskilda rengöringsmedel krävas. Kontakta vid behov den som utfört arbetet.

På så sätt kan du ta reda på vilken detektor som finns var och ge dem ett eget namn:

  • Ställ in nattlarmet och gå ut ur husbilen eller husvagnen och minst 3 meter åt sidan så att ingen av de externa detektorerna "ser" dig.
  • OBS - vänta 3 minuter tills larmet har aktiverats innan du fortsätter!
  • Gå sedan fram till husbilens/husvagnens vägg, under en av dina externa detektorer och rör dig under den i minst 30 sekunder tills du hör det interna larmet från huvudenheten (nattlarm) - konstant pip
  • Gå in i husbilen/husvagnen och stäng av larmet
  • Gå sedan till Min sida, välj Varningar och sedan Händelser: du ser ID-numret för den enhet som skickade larmet till portalen (utomhus-PIR).

För inbrottsdetektorer: gör samma sak som ovan, vänta 30 sekunder och öppna sedan en dörr där en inbrottsdetektor är installerad. Se till att du blir "sedd", vänta tills du hör det interna larmet i huvudenheten och gå sedan in och stäng av larmet. Gå in på Min sida etc... och notera vilken dörr/garage det var.

Upprepa detta för 3 av dina 4 inbrottslarm. Då har du ID på dessa 3 och vet också var det 4:e är monterat.

Det tar 3 minuter från det att du sätter på larmet tills det är aktiverat. Detta gäller både nattlarm och inbrottslarm. 

Under dessa 3 minuter kan du röra dig fritt i husbilen/husvagnen och gå in och ut genom dörrarna.

När en av dina detektorer blinkar eller lyser rött betyder det att batterierna håller på att ta slut. Byt ut alla batterier i detektorn. Se användarhandboken här på Support eller titta på hur du byter batteri på vår YouTube-kanal - https://www.youtube.com/@AvaraAS

Tryck på testknappen på detektorn för att kontrollera att det finns kommunikation med huvudenheten. När du trycker på knappen ska du inom några sekunder få en kvitteringston från huvudenheten.

På de inbrottsdetektorer som används i dörrar och luckor finns testknappen längst ned till höger. 

externa detektorer är knappen en svart gummiknapp märkt "Pairing". 

propan-och universalgasdetektorerna sitter knappen längst ned till höger.

Du kan enkelt utöka alla Avara-larm med ytterligare detektorer. Köp den detektor du vill ha hos en återförsäljare. Nya detektorer som inte ingår i larmpaketet måste parkopplas till ditt larmsystem.

Du kan antingen be din återförsäljare att koppla den till ditt larmsystem, eller så kan du göra det själv. 

Läs mer om hur du kopplar ihop ytterligare detektorer i användarhandboken, som du hittar här under Support.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har glömt ditt användarnamn och lösenord: Klicka på "Min sida" i det övre högra hörnet och välj sedan "Glömt ditt lösenord?"

Om du har köpt Avara Basic Plus, Avara Lite, Avara Moist eller Avara Premium behöver du ett konto för vår portal. För att skapa ett konto, registrera dig som ny användare under Min sida på www.avara.no och registrera serienumret på modemet i larmpaketet. Följ instruktionerna på skärmen.

Om ditt larm installerades av en återförsäljare kan återförsäljaren ha skapat ett konto åt dig. Välj i så fall "Glömt lösenord" och ange den e-postadress som du uppgav till återförsäljaren. Följ instruktionerna på skärmen.

Avara Moist mäter den relativa fuktigheten (ofta angiven som RH%). Dessa siffror skiljer sig från en mätning av absolut luftfuktighet som mäts vid en manuell kontroll hos en återförsäljare. En relativ luftfuktighet på mindre än 75% anses inte vara en källa till utveckling av mögel och röta. Om någon av sensorerna visar mer än 85% under en tidsperiod kommer vi att skicka en varning om att du bör vara uppmärksam och undersöka om du kan se ett eventuellt läckage. Om luftfuktigheten uppmäts till över 90% under ca 1 vecka skickar vi ett fuktlarm. Bilen/fordonet bör då snarast lämnas in för besiktning/reparation på en certifierad verkstad.

Varje fuktgivare mäter luftfuktigheten en gång om dagen, och mätningen skickas till "Min sida". Här kommer du att kunna följa hur den absoluta luftfuktigheten varierar över tiden.

Tryck på parningsknappen (märkt Pairing) under huvudenhetens lock, vänta en stund och tryck sedan igen (detta tar huvudenheten in och ut ur parningsläget). Information om alla enheter som är parkopplade med huvudenheten skickas nu till modemet. Tryck sedan påPairing-knappen på modemet, vänta en stund och tryck sedan igen. Nu skickas all parningsinformation om alla detektorer till portalen och du bör kunna se alla detektorer listade.

Ditt abonnemang måste löpa kontinuerligt för att inte riskera att teleoperatören använder telefonnumret (som tillhör eSim-kortet i ditt modem) för andra om det inte är aktivt under en period av 6 månader. Avara skulle i så fall behöva fortsätta att betala för ditt abonnemang till vår telekomleverantör för att upprätthålla ditt abonnemang.

Du kan enkelt skapa en skrivbordsikon på din mobiltelefon för att göra det enklare att använda ditt Avara-larm. På så sätt blir åtkomsten till Min sida på www.avara.no nästan som en APP. 

Följ beskrivningen i detta dokument för att skapa skrivbordsikonen - den gäller för både iPhone och Android-mobiler.