Stöd

Vi på Avara vill att det ska vara enkelt att installera och använda våra larm. Här hittar du vad du behöver, men kom också ihåg att du alltid kan kontakta oss på post@avara.no eller på telefon +47 70 31 00 86 om du behöver mer hjälp. Vi hjälper dig så snabbt vi kan!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Du slår på nattlarmet genom att trycka på undersidan av locket på huvudenheten (vanligtvis monterad ovanför bodelsdörren i din husbil/husvagn). Efter några sekunder börjar den nedre vänstra lampan med symbolen för nattlarmet att blinka gröntoch blinkar var 10:e sekund tills den stängs av. 

Det tar nu 3 minuter innan nattlarmet är aktivt. 

Kom ihåg att ett utlöst nattlarm inte avger ett sirenlarm, utan en ljudsignal från huvudenheten.

För att stänga av nattlarmet trycker du en gång till på undersidan av huvudenhetens lock.

Huvudenhetens batterivarning är gemensam för alla enheter i larmsystemet (exklusive eventuella fuktsensorer). Varje enhet har en lysdiod som blinkar grönt när larmet är tillkopplat och detektorn har ett nytt batteri.

Om batterinivån i en enhet är låg kommer den att börja blinka rött - korta blinkningar var 10:e sekund. För att hitta den enhet som har svagt batteri, slå på larmet (natt- eller inbrottslarm) och kontrollera varje enhet för att se vilken som blinkar rött.

Du sätter på inbrottslarmet med hjälp av nyckelbrickan som medföljer larmet.

Håll nyckelbrickan mot huvudenhetens undersida (märkt ((((NFC))))) och tryck samtidigt på undersidan av huvudenhetens lock . Fortsätt att hålla nyckelbrickan stadigt mot botten i 3 sekunder tills du hör kvitteringssignalen och lampan längst ned till höger börjar blinka rött.  

Det tar nu 3 minuter innan inbrottslarmet är aktivt. Under dessa 3 minuter kan du röra dig fritt inomhus och in/ut ur husbilen/husvagnen.

Du stänger av inbrottslarmet på samma sätt som du slog på det. Du har ca 20 sekunder på dig att göra detta när du går in i husbilen/husvagnen.

Propangasdetektorn drar normalt ca 20mA när 12V-batteriet är laddat eller underhållsladdat. Denna förbrukning betyder ingenting. När batteriet inte laddas går propangasdetektorn in i energisparläge och använder en försumbar mängd ström. Den gör detta genom att endast mäta 4 gånger per dag, vilket är tillräckligt när enheten är obemannad.

När larmet är i nattlarmläge kommer rörelsedetektorn på huvudenheten att upptäcka att du är uppe och går. Om du även detekteras av en inbrottsdetektor kommer larmet att inse att det inte är något intrång och kommer inte att larma eftersom huvudenheten ser dig först. OBS - det är annars en god regel att en inbrottsdetektor skall se så lite som möjligt in i rummet.

I detta sammanhang är termen "anestesigas" inte särskilt exakt. Vilken typ av gas det rör sig om är helt okänt och föremål för många spekulationer. Traditionella "narkosgaslarm" är därför utrustade med en sensor som antas kunna detektera de aktuella gaserna, men med en hög grad av osäkerhet. Sådana sensorer är den främsta orsaken till falsklarm och att larmsystem inte utnyttjas. Det skapar en falsk känsla av säkerhet.

Avara har därför valt att lösa uppgiften att upptäcka påverkan och inbrott från utsidan med smartare utvändiga detektorer och inbrottsdetektorer. Detta ger fortfarande en tidigare varning än en gasdetektor.
"Universal gasdetektor" finns fortfarande som tillval om så önskas.

När du testar propangasdetektorn med gas ser du att den blinkar rött efter några sekunder. Den har då registrerat gasen. Gasen måste vara konstant närvarande i detektorn under ytterligare 1 minut innan ett larm utlöses. Detta är avsett att eliminera eventuella falsklarm som utlöses av kortvariga gasutsläpp, t.ex. från en hund som ligger på golvet och "gasar".

Tryck gärna på testknappen på propangasdetektorn när du har bekräftat att den detekterar gas enligt beskrivningen ovan. Du bör få en kvitteringston från huvudenheten - då vet du att detektorn kommunicerar med huvudenheten och kommer att varna dig om gas detekteras.

Vi rekommenderar också att du regelbundet testar gasvarnarens funktion.

Rörelser på utsidan är inte inbrott eller olagliga. Därför är detta inte ett larmtillstånd. Vid nattlarm är detta däremot mycket mer intressant att bli varnad för, eftersom det kan röra sig om ett förestående inbrott. Därför finns det en skillnad.

Vi har dock valt att låta de externa detektorerna blinka när någon kommer under dem, även i inbrottslarmsläge. På dagen blinkar lysdioderna var 10:e sekund, och när det är mörkt blinkar de och lyser upp i 10 sekunder.

Nej, det hjälper inte. Även om det finns en fördröjning i indata har ett meddelande redan skickats till sirenen och modemet. Och om inget kvitto från huvudenheten har lästs på kort tid skickas larmet ut från modemet och sirenen ljuder larmet.

Den varierar beroende på hur larmet används. Om du inte får något meddelande om låg batterinivå ska du ändå byta batteri efter 5 år. Detta säkerställer att batterierna inte börjar läcka och därmed förstöra enheterna.

Ja, det stämmer. Använd endast alkaliska batterier av hög kvalitet. Batterier av dålig kvalitet kan gå sönder med tiden och i kyla.

Du kan koppla ihop maximalt 64 detektorer i ett Avara larmsystem.

Du kan koppla högst 8 kodtaggar till ditt larm.

Avara Moist använder sensorer som mäter relativ luftfuktighet (RH%). Manuella mätare med spikar mäter den absoluta fuktigheten. Värdena är inte direkt jämförbara och har ingen fast omvandling. Generellt har därför relativa fuktmätningar ett högre numeriskt värde än absoluta mätningar utan att fuktigheten för den skull är högre.
Avaras mätmetod är mer precis för att kunna upptäcka risk för mögelbildning och inte bara fukt.

I teorin "oändliga". De kommer inte att tömmas av användning på grund av mycket låg energiförbrukning, men de kommer att åldras. Det gör även sensorn, så vi uppskattar livslängden för sensorn till 15 år, men den kan vara både längre och kortare. Om sensorn utsätts för ett direkt läckage, fylls med vatten eller lämnas i hög luftfuktighet under en längre tid, anses den vara "förbrukad"/skadad, den har gjort sitt jobb och måste bytas ut.

Alla sensorer som är kopplade till modemet finns lagrade i modemets minne och modemet förväntar sig mätdata från alla dessa. Om en eller flera sensorer slutar att sända ser du detta på Min sida genom att datumet är mer än 1 dag gammalt.

Sensorerna skickar varje dag ett kort meddelande till modemet och sedan vidare till My Page. För att spara på batteriet sker ingen dubbelkontroll och inga upprepade försök. Det innebär att det kan hända att ett meddelande inte kommer fram. I praktiken har detta mycket liten påverkan på funktionen så länge sensorn skickar minst en gång i veckan. Ogynnsamt placerade sensorer kan bete sig på detta sätt. Det finns därför ingen anledning att göra något förrän en sensor helt slutar att skicka.

Om alla detektorer är placerade med rörelsedetektorn påslagen kommer de att kunna detektera rörelser i en sekvens som motsvarar att du stiger ur bilen/husvagnen och därefter kommer larmet automatiskt att stängas av.
Om du flyttar huvudenheten efter att den har kopplats på i Nattlarm, kommer larmet att stängas av eftersom det identifierar detta som rörelse i husbilen/husvagnen (du kör).

När larmet är installerat kommer det att fungera normalt. Vi rekommenderar att nattlarmet testas efter att alla detektorer har installerats korrekt.

För att testa inbrottslarmet, slå på inbrottslarmet och lämna husbilen/husvagnen. Kom ihåg att behålla nyckelbrickan mot huvudenhetens undersida när du trycker på lockets undersida - och håll den där i minst 3 sekunder tills du hör kvitteringssignalen och lysdioden börjar lysa rött. 

Efter 3 minuter aktiveras larmet och du ska kunna utlösa larmet genom att öppna en dörr eller lucka som har en inbrottsdetektor installerad.

Observera att när inbrottslarmet är aktiverat kommer de externa detektorerna inte att utlösa någon form av larm. Däremot blinkar de om någon går under dem. Detta för att signalera att husbilen/husvagnen har ett aktiverat larm.

För att testa nattlarmet måste du slå på larmet och lämna husbilen/husvagnen. Efter 3 minuter aktiveras larmet och du ska kunna utlösa larmet genom att öppna en dörr eller lucka som har en inbrottsdetektor installerad.

Du kan också gå fram och tillbaka under en av de externa detektorerna i minst 30 sekunder. Detta kommer också att utlösa larmet.

Observera att nattlarmet inte utlöser sirenen, utan en hög ljudsignal från huvudenheten.

Om larmet precis har stängts av eller slagits på är det upptaget med att kommunicera med alla detektorer. Vänta en stund och försök igen efter några minuters paus.

Om en extern detektor lossnar tyder det på att ytan inte har rengjorts tillräckligt eller att fel rengöringsmedel har använts.

Observera att om bilen/husvagnen har behandlats med lackförsegling eller liknande, kan särskilda rengöringsmedel behövas. Kontakta vid behov den som utfört detta arbete.

På så sätt kan du ta reda på vilken detektor som finns var och ge dem ett eget namn:

  • Ställ in nattlarmet och gå ut ur husbilen eller husvagnen och minst 3 meter åt sidan så att ingen av de externa detektorerna "ser" dig.
  • OBS - vänta 3 minuter tills larmet har aktiverats innan du fortsätter!
  • Gå sedan fram till husbilens/husvagnens vägg, under en av dina externa detektorer och rör dig under den i minst 30 sekunder tills du hör det interna larmet från huvudenheten (nattlarm) - konstant pip
  • Gå in i husbilen/husvagnen och stäng av larmet
  • Gå sedan till Min sida, välj Varningar och sedan Händelser: du kommer att se ID-numret för den enhet som skickade larmet till portalen (Utomhus PIR). Notera vilken detektor som har detta ID-nummer.

För inbrottsdetektorer: gör samma sak som ovan, vänta 30 sekunder och öppna sedan en dörr eller lucka där inbrottsdetektorn är installerad. Se till att du blir "sedd", vänta tills du hör ett internt larm i huvudenheten och gå sedan in och stäng av larmet. Gå till Min sida, Inställningar, Enheter och notera vilken dörr/garage det var. Här kan du ändra namnet genom att välja "Redigera information".

Det tar 3 minuter från det att du sätter på larmet tills det är aktiverat. Detta gäller både nattlarm och inbrottslarm. 

Under dessa 3 minuter kan du röra dig fritt i husbilen/husvagnen och gå in och ut genom dörrarna.

När en av dina detektorer blinkar eller lyser rött betyder det att batterierna håller på att ta slut. Byt ut alla batterier i detektorn. Se användarhandboken här på Support eller titta på hur du byter batteri på vår YouTube-kanal - https://www.youtube.com/@AvaraAS

Tryck på testknappen på detektorn för att kontrollera att det finns kommunikation med huvudenheten. När du trycker på knappen ska du inom några sekunder få en kvitteringston från huvudenheten.

inbrottsdetektorer som används i dörrar och luckor finns testknappen längst ned till höger på detektorn (lampa och knapp). 

externa detektorer är knappen en svart gummiknapp märkt "Pairing". 

propan-och universalgasdetektorerna finns knappen längst ned till höger på enheten.

Du kan enkelt utöka alla Avara-larm med ytterligare detektorer. Köp den detektor du vill ha hos en återförsäljare. Nya detektorer som inte ingår i larmpaketet måste parkopplas till ditt larmsystem.

Du kan antingen be din återförsäljare att koppla den till ditt larmsystem, eller så kan du göra det själv. 

Läs mer om hur du kopplar ihop ytterligare detektorer i användarhandboken, som du hittar här under Support.

Om du har installerat Avara Temp-sensorer och temperaturen inte visas på Min sida, kan du behöva para ihop sensorerna igen. Avara Temp kräver mjukvaruversion 1029 eller högre i modemet (firmware). Det är möjligt att para sensorerna till lägre versioner, men temperaturen kommer inte att visas. 

Om du har uppdaterat den inbyggda programvaran till 1029 efter att du har parat ihop dina sensorer, måste du para ihop sensorerna igen för att temperaturen ska visas. 

Avara Mouse använder samma teknik som Avara använder i alla rörelsedetektorer. Detta är en passiv infraröd sensor (förkortas PIR) som reagerar på värme i rörelse. Sensorn i Avara Mus är "känslig" och reagerar på den värme som en liten mus utstrålar. På så sätt kan du få en tidig varning om objudna gäster. Du kan sedan välja dina egna åtgärder för att bli av med mössen.

Sirenens drivdon (svart låda ansluten till själva sirenen) har en annan typ av testknapp än de andra detektorerna. Testknappen består av 2 små metallytor som du kortsluter när du testar kommunikationen med huvudenheten. Kortslutning kan göras med en platt skruvmejsel av en viss bredd som du sätter ner på båda ytorna samtidigt. Du kan också använda lite aluminiumfolie för att göra samma sak. Kortslut tills du får en kvitteringston i huvudenheten. 

Avara rekommenderar nu att sirenen (sirenens drivdon och sirenhorn) monteras inne i husbilen eller husvagnen. Detta för att säkerställa att fukt inte sätter sig på sirenstyrningens anslutningar. Se till att placera sirenen så att sirenens drivdon är dolt, men så att ljudet tydligt hörs inne i husbilen/husvagnen. 

(Om sirenen och sirenföraren är monterade i motorutrymmet måste dessa monteras i ett område där vattenstänk undviks, och det rekommenderas att en tejp placeras över testknappen för att undvika felkommunikation med huvudenheten).

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har glömt ditt användarnamn och lösenord: Klicka på "Min sida" i det övre högra hörnet på Avaras hemsida och välj sedan "Har du glömt ditt lösenord?". Ange ditt användarnamn, som är den e-postadress som registrerats för din användare. 

Du kommer att få ett mail från Avara där du behöver klicka på en länk för att skapa ett nytt lösenord. 

Kontrollera "spamfilter" eller "skräppost" om du inte får e-postmeddelandet i din inkorg inom en kort tid.

Om du har köpt ett Avara-larm med abonnemang behöver du ett konto till vår portal (alla larm utom Avara Basic). Du skapar ett konto genom att registrera dig som ny användare under Min sida på www.avara.no och registrera serienumret på modemet i larmpaketet. Följ instruktionerna på skärmen.

Om ditt larm installerades av en återförsäljare kan återförsäljaren ha skapat ett konto åt dig. Välj i så fall "Glömt lösenord" och ange den e-postadress som du uppgav till återförsäljaren. Följ instruktionerna på skärmen.

Avara Moist mäter den relativa fuktigheten (ofta angiven som RH%). Dessa siffror skiljer sig från en mätning av absolut luftfuktighet som mäts vid en manuell kontroll hos en återförsäljare. En relativ luftfuktighet på mindre än 75% anses inte vara en källa till utveckling av mögel och röta. Om någon av sensorerna visar mer än 85% under en tidsperiod kommer vi att skicka en varning om att du bör vara uppmärksam och undersöka om du kan se ett eventuellt läckage. Om luftfuktigheten uppmäts till över 90% under ca 1 vecka skickar vi ett fuktlarm. Bilen/fordonet bör då snarast lämnas in för besiktning/reparation på en certifierad verkstad.

Varje fuktgivare mäter luftfuktigheten en gång om dagen, och mätningen skickas till "Min sida". Här kommer du att kunna följa hur den absoluta luftfuktigheten varierar över tiden.

Tryck på parkopplingsknappen(märkt Pairing) under locket på huvudenhetenvänta en stund och tryck sedan på den igen (detta tar huvudenheten in och ut ur parningsläget). Information om alla enheter som är parkopplade med huvudenheten skickas nu till modemet. Tryck sedan på parkopplingsknappen(Parkoppling) på modemetvänta en stund och tryck sedan på den igen. Nu skickas all parningsinformation om alla detektorer till portalen och du bör kunna se alla detektorer listade. 

Om du fortfarande inte ser alla dina detektorer, kontakta Avara support.

Ditt abonnemang måste löpa kontinuerligt för att inte riskera att teleoperatören använder telefonnumret (som tillhör eSim-kortet i ditt modem) för andra om det inte är aktivt under en period av 6 månader. Avara skulle i så fall behöva fortsätta att betala för ditt abonnemang till vår telekomleverantör för att upprätthålla ditt abonnemang.

Du kan enkelt skapa en skrivbordsikon på din mobiltelefon för att göra det enklare att använda ditt Avara-larm. På så sätt blir åtkomsten till Min sida på www.avara.no nästan som en APP. 

Följ beskrivningen i detta dokument för att skapa skrivbordsikonen - den gäller för både iPhone och Android-mobiler.

Om du redan har ett Avara-larm med abonnemang, omfattar detta abonnemang även Avara Mouse och Avara Temp. 

Om du endast har köpt Avara Mouse och/eller Avara Temp måste du skapa ett prenumerationskonto på Avaras webbplats.

Se hur du gör detta längre upp på denna sida (Hur skapar jag ett konto för mitt larm?)

Avara-modem innehåller programvara som vi kan uppdatera automatiskt från våra system. För att se vilken version ditt modem har, välj Inställningar Min sida, och sedan Enheter. Längst ner på sidan ser du Programvara och sedan några siffror, t.ex. 1029. Detta anger versionsnumret för ditt modem. 

Här kan du också se serienumret på ditt modem.