Tryg Forsikring og Avara inngår samarbeid

Vi ser det som en stor fordel at fuktskader i bobiler og campingvogner kan avdekkes tidlig. Fukt er ett av de aller største og dyreste skadeproblemene vi ser innenfor disse kjøretøyene.

Når vi avdekker potensielle fuktproblemer tidlig, vil omfang og reparasjonskostnader bli dramatisk redusert. Dette kommer kundene til gode, ved at de slipper skader på kjøretøyene sine, sier produktsjef Øyvind Stople i Tryg Forsikring. Han opplyser at kunder som installerer Avaras system, vil få rabatt på forsikringspremien.

Tryg Forsikring har et sterkt navn innen bobil- og campingvognforsikring, og har et mangeårig samarbeid med Bobilforeningen. Bobilforeningens medlemmer har lenge kunnet nyte godt av gode priser på forsikring fra Tryg. Med samarbeidet som nå er inngått med Avara vil tilbudet bli enda bedre, både for Bobilforeningens medlemmer og alle andre som har en bobil eller campingvogn som skal forsikres.

Forsikringsrabatt med Avara Moist

Hvert år oppstår det store skader på mange bobiler og campingvogner som følge av fuktinntrengning. Skadeomfanget øker med tid, og dersom skaden hadde blitt oppdaget tidlig nok, ville det gitt mulighet til å utbedre skaden før den fikk tid til å utvikle seg. Med Avara Moist installert vil fukt kunne oppdages svært raskt, og utbedring kan gjøres før det oppstår skade på bobilens eller campingvognens konstruksjon.

Kunder hos Tryg Forsikring som har Avara Moist installert vil få 10% rabatt på forsikringen for sin bobil eller campingvogn. Å oppdage fukt i konstruksjonen tidlig vil føre til sterkt redusert skadeomfang og dermed reduserte reparasjonskostnader.

Tradisjonell alarm gir fritak for egenandel

Dersom du installerer Avara Basic (brann, gass og innbruddsalarm) vil Tryg Forsikring også gi fritak for egenandel ved denne typer skader. Med Avara Basic Plus følger det også med et modem med GPS-posisjonering. det gir muligheter for sporing ved tyveri, og dermed vil egenandelen også falle bort ved denne type skader.

Det beste fra begge verdener

Ved å velge Avara Premium får du alle alarmfunksjoner som Avara tilbyr. Dermed oppnår du også den største fordelen på forsikringen. Fri egenandel ved skader for brann, gass, innbrudd og tyveri, og 10% rabatt på hele forsikringen siden Avara Moist også inngår i Premium pakken.

Avara alarmpakker

Med Avara Moist sikres både helse,
verdier og ferieplaner.

Avara AS

Raveien 438, Sandefjord,
Vestfold 3239, Norge,
tlf. 90912277