Veiledende priser

(pris hos forhandler kan avvike)

Alarm system
Vare nr.
Norske priser (NOK)
Abonnement pr mnd.
Avara Lite
30004
5.999,-
59,-
Avara Basic
30000
10.899,-
Avara Basic Plus
30003
11.899,-
99,-
Avara Premium
30002
17.999,-
149,-
Avara Moist
30001
9.999,-
99,-
Avara Mouse
10012
1.049,-
inkl./59,- (*)
Avara Temp-1 pack
10013
899,-
inkl./59,- (*)
Avara Temp 3-pack
20004
2.399,-
inkl./59,- (*)

(*) Allerede inkludert om du har et Avara abonnement. Pris angitt er ved frittstående montering. Krever modem.

Komponenter for utvidelse av alarmpakker
Vare nr.
Pris
Propandetektor
10002
1.249,-
Utvendig detektor
10003
1.999,-
Innbruddsdetektor
10004
1.199,-
Modem m/GPS
10006
2.399,-
Fuktsensorer 3-pack
20002
2.499,-
Fuktsensorer 12-pack
20001
9.399,-
Batteripakke (6V u/batterier)
10007
199,-
Universalgassdetektor
10010
1.249,-
Grått deksel til innbruddsdet.
Sort deksel til innbruddsdet.
10014
299,-
Sort deksel til hovedenhet
10015
349,-

Alle priser er veiledende priser og er oppgitt inkl MVA. Forhandlere står fritt til å sette egne priser. Avara står fritt til å endre sine priser med 30 dagers varsel.

Alarm system
Vare nr.
Danske priser (DKK)
Abonnement pr mnd.
Avara Lite
30004
3.870,-
42,-
Avara Basic
30000
7.031,-
Avara Basic Plus
30003
7.677,-
71,-
Avara Premium
30002
11.612,-
106,-
Avara Moist
30001
6.451,-
71,-
Avara Mouse
10012
714,-
inkl./42 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
606,-
inkl./42 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
1.548-
inkl./42 (*)

(*) Allerede inkluderet, hvis du har et Avara-abonnement. Den angivne pris er for fritstående montering. Kræver modem.

Detektorer til at udvide din alarm
Vare nr.
Pris
Propangasdetektor
10002
825,-
Udvendig detektor
10003
1.290,-
Indbrudsdetektor
10004
773,-
Modem
10006
1.548,-
Fugtsensorer 3-pakk
20002
1.612,-
Fugtsensorer 12-pakk
20001
6.064,-
Backup batteri boks
10007
128,-
Universalgas detektor
10010
862,-
Sort låg til indbrudsdetektor
10014
193,-
Sort låg til hovedenhed
10015
225,-

Alle priser er vejledende priser og er angivet inklusive moms. Forhandlere kan frit fastsætte deres egne priser. Avara kan frit ændre sine priser med 30 dages varsel.

Larm system
Vare nr.
Svenske priser (SEK)
Abonnement pr mnd.
Avara Lite
30004
5.999,-
59,-
Avara Basic
30000
10.899,-
Avara Basic Plus
30003
11.899,-
99,-
Avara Premium
30002
17.999,-
149,-
Avara Moist
30001
9.999,-
99,-
Avara Mouse
10012
1.049,-
inkl./59 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
899,-
inkl./59 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
2.399,-
inkl./59 (*)

(*) Ingår redan om du har ett Avara-abonnemang. Priset som anges är för fristående installation. Kräver modem.

Detektorer för att utöka ditt larm
Vare nr.
Pris
Gasol detektor
10002
1.249,-
Extern detektor
10003
1.999,-
Inbrottsdetektor
10004
1.199,-
Modem
10006
2.399,-
Fuktsensorer 3-pakk
20002
2.499,-
Fuktsensorer 12-pakk
20001
9.399,-
Reservbatterilåda
10007
199,-
Universalgas detektor
10010
1.249,-
Svart lock til inbrottsdetektor
10014
299,-
Svart lock til huvudenhet
10015
349,-

Alla priser är vägledande priser och anges inklusive moms. Återförsäljare är fria att sätta sina egna priser. Avara är fri att ändra sina priser med 30 dagars varsel.

Alarm system
Art no
Price
Subscription/month
Avara Lite
30004
435
5,90
Avara Basic
30000
790
Avara Basic Plus
30003
862
9,90
Avara Premium
30002
1304
14,90
Avara Moist
30001
724
9,90
Avara Mouse
10012
76
incl./4,9 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
65
incl./4,9 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
174
incl./4,9 (*)

(*) Already included if you have an Avara subscription. Price indicated is for freestanding installation. Requires modem.

Detectors and sensors for extension
Art no
Price
Propane detector
10002
90
External detector
10003
145
Intrusion detector
10004
87
Modem
10006
174
Moist sensors 3-pack
20002
181
Moist sensors 12-pack
20001
681
Back-up battery box 6V (excl batteries)
10007
14
Universal gas detector
10010
90
Black lid for intrusion detector
10014
22
Black lid for main unit
10015
25

All prices are suggested consumer prices including local VAT. Dealers are free to decide their own price. Avara may change all prices with 30 days notice.

Hälytysjärjestelmä
Artikkelinumero
Hinta
Tilaus/kuukausi
Avara Lite
30004
527
5,90
Avara Basic
30000
957
Avara Basic Plus
30003
1045
9,90
Avara Premium
30002
1580
14,90
Avara Moist
30001
878
9,90
Avara Mouse
10012
92
sis./5,9 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
79
sis./5,9 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
211
sis./5,9 (*)

(*) Mukana jo, jos sinulla on Avara-tilaus. Ilmoitettu hinta koskee vapaasti seisovaa asennusta. Vaatii modeemin.

Laajennettavat komponentit
Artikkelinumero
Hinta
Propaanikaasutunnistin
10002
110
Ulkoinen liikeetunnistin
10003
175
Murtotunnistin
10004
105
Modeemi
10006
211
Kosteusanturit 3 kpl
20002
219
Kosteusanturit 12 kpl
20001
825
Vara-akkukotelo (ilman akkua)
10007
17
Universaali kaasutunnistin
10010
110
Musta kansi murtotunnistimelle
10014
26
Musta kansi päälaittelle
10015
31

Kaikki hinnat ovat ohjehintoja ja sisältävät ALV:n.  Jälleenmyyjät voivat vapaasti määrittää omat hintansa. Hinnat annetaan sitoumuksetta ja Avara As voi muuttaa hintojaan 30 päivän varoitusajalla.

Alarmsysteem
Artikelcode
Prijs
Abonnement/maand
Avara Lite
30004
514
5,90
Avara Basic
30000
934
Avara Basic Plus
30003
1019
9,90
Avara Premium
30002
1542
14,90
Avara Moist
30001
857
9,90
Avara Mouse
10012
90
inclusief/5,9 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
77
inclusief/5,9 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
205
inclusief/5,9 (*)

(*) Al inbegrepen als je een Avara abonnement hebt. De aangegeven prijs is voor vrijstaande installatie. Modem vereist.

Detectoren om uw alarm te verlengen
Artikelcode
Prijs
Propaan detector
10002
107
Externe detector
10003
171
Inbraakdetector
10004
103
Modem
10006
205
Vochtsensoren 3-pack
20002
214
Vochtsensoren 12 stuks
20001
805
Back-up accubak 6V (excl batterijen)
10007
17
Universele gasdetector
10010
107
Zwart deksel voor inbraakdetector
10014
26
Zwart deksel voor hoofdeenheid
10015
30

Alle prijzen zijn consumenten- adviesprijzen en zijn vermeld inclusief BTW. Winkeliers zijn vrij om hun eigen prijzen vast te stellen. Avara kan deze prijzen wijzigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Système d’alarme
Code de l’article
Prix
Abonnement/mois
Avara Lite
30004
514
5,90
Avara Basic
30000
895
Avara Basic Plus
30003
977
9,90
Avara Premium
30002
1542
14,90
Avara Moist
30001
857
9,90
Avara Mouse
10012
90
incl./5,9 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
77
incl./5,9 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
205
incl./5,9 (*)

(*) Déjà inclus si vous avez un abonnement Avara. Le prix indiqué est pour une installation autonome. Nécessite un modem.

Des détecteurs pour prolonger votre alarme
Code de l’article
Prix
Détecteur de propane
10002
107
Détecteur externe
10003
171
Détecteur d’intrusion
10004
103
Modem
10006
205
Lot de 3 capteurs d’humidité
20002
214
Capteurs d’humidité pack de 12
20001
805
Coffret batterie de secours 6V (hors batteries)
10007
17
Détecteur de gaz universel
10010
107
Couvercle noir pour détecteur d’intrusion
10014
26
Couvercle noir pour l’unité principale
10015
30

Tous les prix sont des prix à la consommation suggérés et incluent la TVA. Les détaillants sont libres de fixer leurs propres prix. Avara peut modifier ces prix avec un préavis de 30 jours.

(*) Déjà inclus si vous avez un abonnement Avara. Le prix indiqué est pour une installation autonome. Nécessite un modem.

Système d’alarme
Code de l’article
Prix
Abonnement/mois
Avara Lite
30004
493
5,90
Avara Basic
30000
895
Avara Basic Plus
30003
977
9,90
Avara Premium
30002
1478
14,90
Avara Moist
30001
821
9,90
Avara Mouse
10012
86
incl./5,9 (*)
Avara Temp 1-pack
10013
74
incl./5,9 (*)
Avara Temp 3-pack
20004
197
incl./5,9 (*)
Des détecteurs pour prolonger votre alarme
Code de l’article
Prix
Détecteur de propane
10002
103
Détecteur externe
10003
164
Détecteur d’intrusion
10004
98
Modem
10006
197
Lot de 3 capteurs d’humidité
20002
205
Capteurs d’humidité pack de 12
20001
772
Coffret batterie de secours 6V (hors batteries)
10007
16
Détecteur de gaz universel
10010
103
Couvercle noir pour détecteur d’intrusion
10014
25
Couvercle noir pour l’unité principale
10015
29

Tous les prix sont des prix à la consommation suggérés et incluent la TVA. Les détaillants sont libres de fixer leurs propres prix. Avara peut modifier ces prix avec un préavis de 30 jours.