Et alarmsystem som er enkelt å montere

Avara er et alarmsystem som er svært enkelt å montere. Med unntak av modem og propandetektor er alle enheter batteridrevne. Til modem og propandetektor følger det med kabel for tilkobling til 12V fra bobilen eller campingvognen.

Avara Basic og Basic Plus

Avara sin Basic alarm er et komplett alarmsystem for innbrudd, brann, CO og gass. Propandetektoren skal tilkobles 12V med medfølgende kabel, mens alle øvrige komponenter er trådløse. Det er ikke nødvendig med borring og skruing da alle komponenter monteres med solid dobbeltsidig tape som sitter på den enkelte enhet. Det er viktig at overflaten som komponentene skal monteres på blir godt rengjort før montering.

Innbruddsdetektoren (bilde til høyre) monteres i døråpninger, og en bevegelsesdetektor registrerer om døren åpnes. Ved å unngå bruk av magnetbrytere forenkles monteringen vesentlig, samtidig som funksjon ivaretas på en god måte.

Spesielt i halvintegrerte biler har løsninger med bruk av magnetbryter vist seg vanskelig å montere.

Med Avara Basic Plus alarmpakken får du med modem i tillegg til innholdet i Basic pakken. Da får du varsling til epost/mobil og mulighet for GPS-sporing. Modemet bør plasseres skjult i et skap, og kobles til 12 V (eventuelt med 6V batteribackup i tillegg).

Avara Moist

Avara Moist benytter det samme modemet som Avara Basic. Med i pakken er også 12 fuktsensorer. Ved behov kan det leveres flere sensorer i 3 eller 12 pakning.

Modemet monteres som beskrevet i avsnittet over. Fuktsensorene monteres ved å borre et lite hull, 6,5 mm i diameter og 20 mm dypt, og så plassere sensoren i dette hullet. Det skal brukes dybdestopper ved borring, så man unngår å borre for dypt. Dobbeltsidig tape på sensorene forsegler hullet ved montering.

Vi anbefaler at Avara Moist kun monteres av forhandlere. Dette fordi det er forhandlerne som har kunnskap om hvor den enkelte bobil-/campingvognmodell er utsatt for fukt, og dermed best kan sikre en optimal plassering.

Forhandler kjenner også til hvor kabler og rør er plassert inne i konstruksjonen, og kan således sikre at monteringen ikke påfører skade på dette.

Vi er i rute!

De første komplette settene er nå ferdig produsert. Vi er nå i gang med kvalitetssikring, for å forvisse oss om at kvalitetsnivået er der det skal være før vi igangsetter volumproduksjon. Så langt ser det bra ut, og vi er fortsatt i rute til å kunne levere de første alarmene til våre kunder i slutten av 1. kvartal 2021. 

Om du har noen spørsmål, så send oss gjerne en e-post på post@wjw20zu50rt5uon0.prev.site.

Bekymringsløst fritidsliv.

Med Avara Moist sikres både helse,
verdier og ferieplaner.

Avara AS

Raveien 438, Sandefjord,
Vestfold 3239, Norge,
tlf. 90912277