Privacyverklaring

Dit privacybeleid bevat informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We raden u aan het privacybeleid aandachtig te lezen.

 1. Contactgegevens
 2. Centrale concepten
 3. Avara AS is verantwoordelijk voor de verwerking
 4. Wat voor soort informatie verzamelen we?
 5. Toestemming volgens artikel 6f en de mogelijkheid om toestemming in te trekken
 6. Informatie uit andere bronnen
 7. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?
 8. Toestemming voor e-mailcorrespondentie, direct marketing en verder contact
 9. Hoe lang wordt de informatie bewaard?
 10. Met wie kan de informatie worden gedeeld?
 11. Informatie delen met derden
 12. Waar wordt de informatie opgeslagen?
 13. Uw rechten met betrekking tot inzage, verwijdering en eventuele verhuizing
 14. Andere doeleinden
 15. Informatie cookies
 16. E-mail en telefoon

1. Contactgegevens voor Avara AS

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Avara of contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, vindt u onze contactgegevens hieronder:

Avara AS
Raveien 438
3239 Sandefjord, Noorwegen
Organisatienummer: 923 130 969
E-mailadres: post@avara.no
Telefoon: +47 70 31 00 86

2. Centrale concepten

Persoonlijke informatie is informatie die alleen of samen met andere informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, te lokaliseren of contact op te nemen. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, telefoonnummer en IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens omvat alle vormen van omgang met persoonsgegevens zoals: verzamelen, analyseren, registreren en bewaren.

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en welke informatie wordt gevraagd. Het is de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Wet op de persoonsgegevens.

3. Avara AS is de gegevensbeheerder

Avara AS is verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

4. Wat voor soort informatie verzamelen we?

Wanneer u zich via een formulier registreert, een dienst of product bestelt en/of gebruikt, de chatfunctie gebruikt of onze website bezoekt, kan u gevraagd worden informatie te verstrekken. Afhankelijk van de situatie kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Voor welk bedrijf werk je?
 • Functie of verantwoordelijkheidsgebied
 • In welke branche werk je?
 • Startpagina-adres van uw bedrijf
 • Informatie over in welke producten of diensten u geïnteresseerd bent en wat voor soort producten of diensten u mogelijk al heeft
 • Overige informatie zoals diepgaande vragen of antwoorden op formulieren
 • Technische informatie: welk webadres u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, uw IP-adres en gebruikersgedrag, browsertype, taal en informatie over identificatie en besturingssysteem.

5. Toestemming volgens artikel 6f en mogelijkheid om toestemming in te trekken

We gaan uit van legitieme toestemming op basis van artikel 6f van de Wbp. Als u eerder een klantrelatie met ons bent aangegaan, of als u een nieuwe klant bent, is dit een legitieme reden om u informatie te sturen. Dit wordt gelijkgesteld met toestemming in overeenstemming met de Marketing Act, zoals de wet al vele jaren in Noorwegen is. U kunt deze toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ons te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming intrekt, verwijderen we de informatie die we over u hebben. Houd er rekening mee dat het verwijderen van de informatie bij ons van invloed kan zijn op de levering van informatie in het kader van de klantrelatie, evenals op lopende dialogen

6. Informatie uit andere bronnen

Wanneer u ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, stemt u er ook mee in dat we andere informatie over u kunnen registreren die u ons bij een eerdere gelegenheid hebt gegeven. Op basis van openbaar beschikbare informatie kunnen we uw geregistreerde informatie ook aanvullen met branche- en aanvullende contactgegevens. Als u een klant van ons bent, kunnen we ook aanvullende contactgegevens toevoegen aan uw gegevens, die u bij ons hebt geregistreerd via b.v. telefoon voor klantenservice. Ook worden gegevens opgeslagen die nodig zijn voor de diensten die u gaat gebruiken.

7. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

De door u verstrekte gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Verkoop- en marketingactiviteiten in de vorm van direct e-mail of telefonisch contact
 • Klantenservice en informatie over onze producten
 • Om statistieken en informatie over gebruikersgedrag te verkrijgen om zowel de website als de gebruikerservaring zelf te verbeteren
 • Zodat we u een meer persoonlijke ervaring kunnen bieden en producten en andere inhoud kunnen leveren die u interesseren


Wij vragen uw persoonsgegevens om:

 • Reageren op verzoeken
 • Het gewenste materiaal opsturen, of op een andere manier aan onze verplichtingen kunnen voldoen in ruil voor het doorsturen van uw gegevens
 • Creëer en onderhoud een verkoopdialoog
 • Het verzenden van informatie die voor u van belang kan zijn
 • Voeg jezelf toe aan de e-maillijst voor nieuws en andere inhoud die je zelf hebt gekozen om te ontvangen

8. Toestemming voor e-mailcorrespondentie, direct marketing en verder contact

Wanneer u ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden, stemt u in met het volgende:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid
 • We kunnen u via e-mail direct marketing sturen over onze producten
 • We kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon
 • Abonnement op nieuwsbrieven via e-mail die u zelf heeft gekozen om te ontvangen. U kunt verdere e-mails weigeren door de link onderaan onze e-mails te volgen, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

9. Hoe lang wordt de informatie bewaard?

We verwerken de persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om het doel van hun verzameling te bereiken, waarna we de informatie verwijderen.

Als u een actieve dialoog met ons voert, zorgen wij voor uw gegevens gedurende 2 jaar vanaf het laatste contact; dan verwijderen we de informatie die we over u hebben. Een actieve dialoog wordt gedefinieerd als in de afgelopen 2 jaar contact hebben gehad met Avara of vertegenwoordigers voor ons via telefoon, e-mails beantwoorden, materiaal downloaden op de website of registreren via een formulier.

Als u heeft ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw acceptatie van reguliere e-mails, zullen we uw persoonlijke gegevens blijven verwerken totdat u uw abonnement beëindigt. Vervolgens bewaren we uw persoonsgegevens 2 jaar voordat we de informatie verwijderen.

In het geval dat u een klant van ons bent, verwerken wij uw informatie in het kader van klantverwerking. Voor actieve klantrelaties verwerken wij uw gegevens totdat u geen actieve klantrelatie meer met ons heeft. Wanneer een klantrelatie eindigt, veranderen de voorwaarden voor het opslaan en verwerken van informatie in dezelfde voorwaarden als beschreven in de vorige secties.

10. Met wie kan de informatie worden gedeeld?

De verstrekte informatie is beschikbaar voor een beperkt aantal mensen in het bedrijf, die ofwel op de marketingafdeling, op de klantenondersteuning of op de verkoopafdeling werken.

11. Informatie delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Als er een voortdurende verkoop- of klantdialoog is tussen u, ons en een van onze partners, delen we informatie zoals:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Voor welk bedrijf werk je?

Als we uw gegevens hebben geregistreerd in verband met een evenement dat samen met een externe partij wordt uitgevoerd, kunnen we dezelfde categorieën persoonsgegevens overdragen als hierboven vermeld, evenals eventuele antwoorden op verdere vorm- of verdiepingsvragen.

12. Waar wordt de informatie opgeslagen?

De informatie wordt door Avara AS opgeslagen in ons klantensysteem. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met 7Sense AS, die op zijn beurt een overeenkomst heeft met zijn onderaannemers.

13. Uw rechten met betrekking tot inzage, verwijdering en eventuele verhuizing

U hebt het recht om informatie te ontvangen over welke informatie wij over u hebben. U kunt ook eisen dat wij onjuiste gegevens corrigeren of uw gegevens verwijderen.

Als u uw toestemming wilt intrekken of een overzicht van informatie, correctie of verwijdering wilt, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat we hebben opgegeven onder het gedeelte voor contactgegevens. Om dergelijke informatie te ontvangen, moet u een elektronische kopie van het verzoek op een ondertekend document meesturen. Als u informatie wilt verplaatsen, kunnen wij u daar ook bij helpen

14. Andere doeleinden

Als wij de persoonsgegevens gaan gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, begint de informatieplicht opnieuw en moeten wij dan aangeven wat het nieuwe doel is en delen van bovenstaande gegevens opnieuw verstrekken.

15. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website downloadt.

Het opslaan van informatie en het verwerken van deze informatie is niet toegestaan, tenzij de gebruiker op de hoogte is gesteld van en zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking. De gebruiker moet weten welke informatie wordt verwerkt en goedgekeurd, wat het doel van de verwerking is en wie de informatie verwerkt,

We gebruiken cookies alleen om u een betere gebruikerservaring op onze pagina's te bieden, zodat u niet elke keer dat u op onze pagina's bent opnieuw velden hoeft in te vullen.

16. E-mail en telefoon

We gebruiken e-mail en telefoon als onderdeel van ons dagelijks werk. Relevante informatie die voortkomt uit telefoongesprekken en e-mailuitwisselingen die plaatsvinden als onderdeel van de klantverwerking, wordt geregistreerd in het klantsysteem.

Onze medewerkers gebruiken e-mail ook in de algemene dialoog met interne en externe contacten. Het individu is verantwoordelijk voor het verwijderen van berichten die niet meer relevant zijn, en ten minste elk jaar om onnodige inhoud in de e-mailbox te bekijken en te verwijderen. Bij ontslag worden de e-mailaccounts verwijderd, maar bepaalde relevante e-mails worden normaal gesproken overgedragen aan collega's.

Gevoelige persoonsgegevens mogen niet per e-mail worden verzonden.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat reguliere e-mail niet versleuteld is. We raden u daarom niet aan om vertrouwelijke, gevoelige of andere vertrouwelijke informatie via e-mail te verzenden.