Si farvel til falske alarmer

Bobil- og campingvognbrukere er godt kjent med falske alarmer. Hva er vel mer irriterende enn at egen eller naboens alarm begynner å ule midt på natten, og det viser seg å være falsk alarm – igjen.

Falske alarmer har i hovedsak to kilder. Det er gjerne en nattalarm som brukeren av bobilen glemmer å skru av når han skal en liten tur ut i et nødvendig ærend, eller en gassalarm (narkosegass) som reagerer på ufarlige gasser/lukter som gjerne er tilstede i en bobil/campingvogn.

I Avara sitt nye alarmsystem er det gitt mye oppmerksomhet til begge disse utfordringene, og vi har kommet opp med løsninger som eliminerer disse problemene. 

Smart nattalarm

Vår nattalarm er utviklet for å gi maksimal sikkerhet med minimal risiko for falske alarmer.

Nattalarmen slås enkelt på ved et trykk på hovedenheten. Dette kvitteres med en lysdiode, slik at det er enkelt å se om alarmen er aktiv eller ikke.

For å oppdage bevegelse når alarmen er aktiv er det tre forskjellige bevegelsessensorer som samarbeider.

Først er det utvendige sensorer som registrerer bevegelse innen en meter fra bobilen-/campingvognens vegger. Dersom det oppdages bevegelse innenfor dette området vil det tennes lys slik at det utvendige området blir opplyst. Dette er et klart signal til personer som skulle ha uærlige hensikter om at de er registrert, noe som i seg selv vil avverge de fleste innbruddsforsøk. Dersom den som befinner seg innenfor sensorens område ikke flytter seg i løpet av ca. 30 sekunder vil alarmen utløses.

Så kommer innbruddssensorer som står plassert i døråpningene. Disse plasseres innenfor døren rettet utover. Dermed vil de ikke oppdage innvendig bevegelse, men registrerer umiddelbart dersom noen viser seg i døråpningen ved åpning av døren. Om nattalarmen er aktivert vil dette utløse alarmen.

I tillegg er det en innvendig bevegelsessensor på hovedenheten som vil registrere når noen kommer inn i vognen, men da vil alarmen allerede være utløst av innbruddssensorene. Den innvendige sensorens oppgave er derfor å avverge falske alarmer. Denne inngår i en patentsøkt algoritme. Når den innvendige sensoren oppdager bevegelse først, deretter innbruddssensorene og til slutt de utvendige sensorene, så betyr dette at bevegelsen går innenfra og ut. I slike tilfeller skrus alarmen av, da det åpenbart ikke er et innbrudd.

«Narkosegass»

 

«Narkosegass» og omfanget av dette problemet er det mye diskusjoner rundt. Vi tar ikke stilling til omfanget av problemet, men registrerer at dagens «narkosegassensorer» er beheftet med noen utfordringer som resulterer i falske alarmer. Det resulterer i at mange lar være å aktivere alarmen, dermed blir alarmen bare en falsk trygghet og dårlig sikring.

Årsaken til de falske alarmene er at gassensoren som benyttes er veldig følsom og, i tillegg til «narkosegass», kan reagere på alt fra hårspray til alkoholdunst.

Avara løser dette problemet på en helt ny måte, ved å avverge angrepet før det starter. Den utvendige sensoren som er beskrevet over er sentral i dette. Det at utvendig belysning tennes vil i seg selv gjøre at et eventuelt angrep avbrytes. Dersom en «angriper» allikevel forsøker å gjennomføre et gassangrep, vil hovedalarmen utløses når vedkommende har vært innenfor ca. 1 meter fra bobilen-/campingvognens vegger i ca. 30 sekunder. 

På denne måten vil de fleste gassangrep avverges før de starter, og dersom noen allikevel forsøker å gjennomføre angrepet går alarmen raskere enn om man hadde basert seg på en gassensor.

På denne måten sikrer vi at de alarmene som går faktisk er reelle – så si farvel til falske alarmer.

Men vi er, som sagt, klar over at dette med «narkosegass» er et omdiskutert tema. Så dersom noen allikevel ønsker å legge til en «narkosegassensor», er dette tilgjengelig som ekstrautstyr.

Vi er i rute!

Avara er i rute til å kunne levere de første alarmene til våre kunder i slutten av 1. kvartal 2021. Det gleder oss at distributørene til dette markedet har valgt å ta Avara alarmsystem inn i sitt vareutvalg. Enda mer gledelig er det at vi også har fått de første bestillingene, slik at produktene vil være tilgjengelig på lager hos distributør kort etter produksjonsstart.

Om du har noen spørsmål, så send oss gjerne en e-post på post@wjw20zu50rt5uon0.prev.site.

En riktig god jul ønskes alle bobil- og campingvognentusiaster!

Avara sikrer både helse, verdier og ferieplaner

Med Avara Moist sikres både helse,
verdier og ferieplaner.

Avara AS

Raveien 438, Sandefjord,
Vestfold 3239, Norge,
tlf. 90912277