Brukerstøtte

Vi i Avara ønsker at det skal være enkelt å montere og bruke våre alarmer. Her finner du det du trenger, men husk også at du alltid kan kontakte oss på post@avara.no eller telefon +47 70 31 00 86 om du trenger mer bistand. Vi hjelper deg så raskt vi kan!

Vanlige spørsmål

Du slår på Nattalarmen ved å trykke nederst på lokket på hovedenheten (vanligvis montert over bodelsdøren i din bobil/campingvogn). Etter få sekunder begynner lampen nede til venstre med Nattalarm-symbolet å blinke grønt, og det blinker hvert 10.sekund inntil den blir slått av. 

Det går nå 3 minutter til Nattalarmen er aktiv. 

Husk at utløst nattalarm ikke gir alarm i sirene, men med lydsignal fra hovedenheten.

Du slår av Nattalarmen ved å trykke en gang til nederst på lokket på hovedenheten.

Hovedenhetens batterivarsel er felles for alle enhetene i alarmsystemet (unntatt eventuelle fuktsensorer). Hver enhet har en lysdiode som blinker grønt når alarmen er slått på og detektoren har friskt batteri.

Hvis batteriet på en enhet er svakt, begynner den å blinke rødt – korte blink hvert 10. sekund. For å finne den enheten som har svakt batteri, slå på alarmen (natt- eller innbruddsalarm) og kontroller hver enhet for å se hvem som blinker rødt.

Du slår på Innbruddsalarmen ved hjelp av nøkkelbrikken som følger med alarmen.

Hold nøkkelbrikken helt inntil bunnen av hovedenheten (merket med (((NFC))) ) og trykk samtidig nederst på lokket på hovedenheten . Fortsett å holde nøkkelbrikken fast inntil bunnen i 3 sekunder inntil du får kvitteringstone og lampen nederst til høyre begynner å blinke rødt.  

Det går nå 3 minutter til Innbruddsalarmen er aktiv. I disse 3 minuttene kan du fritt bevege deg innendørs og ut/inn av bobilen/vognen.

Du slår av Innbruddsalarmen på samme måte som du slo den på. Du har ca 20 sekunder på deg til dette når du kommer inn i bobilen/vognen.

Propangassdetektoren vil normalt trekke ca. 20mA når 12V batteriet står på lading eller vedlikeholdslading. Da betyr ikke dette forbruket noe. Når batteriet ikke får lading vil propangassdetektoren etter 3 døgn gå over i strømsparemodus og bruke helt ubetydelig med strøm. Det gjør den ved å måle bare 4 ganger i døgnet, noe som er nok når enheten ikke er bebodd.

Når alarmen er i nattalarmmodus vil bevegelsesdetektoren på hovedenheten registrere at du er oppe og rusler. Hvis du også blir detektert av en innbruddsdetektor vil alarmen forstå at det ikke er innbrudd og vil ikke gi alarm siden hovedenheten vil se deg først. NB – det er ellers en god regel at en innbruddsdetektor skal se så lite som mulig inn i rommet.

I denne sammenheng er begrepet «narkosegass» lite presist. Hva slags gass det er, er helt ukjent og gjenstand for mange spekulasjoner. Tradisjonelle «narkosegassalarmer» er derfor bestykket med en sensor man antar kan detektere aktuelle gasser, men det er med en stor grad av usikkerhet. Slike sensorer er hovedårsaken til falske alarmer og at alarmsystemer ikke tas i bruk. Det skaper falsk trygghet.

Avara har derfor valgt å løse oppgaven med å detektere tilslag og innbrudd utenfra ved hjelp av smartere utvendige detektorer og innbruddsdetektorer. Det vil uansett varsle tidligere enn en gassdetektor.
«Universalgassdetektor» er likevel tilgjengelig som tilvalg hvis det er ønskelig.

Når du tester propangassdetektoren med gass vil du se at den etter noen sekunder blinker rødt. Den har da registrert gassen. Det må være gass tilstede konstant i detektoren i ytterligere 1 minutt før det gis alarm. Dette er laget slik for å eliminere potensielle falske alarmer utløst av kortvarig gassutslipp, for eksempel fra en hund som ligger på gulvet og «gasser».

Trykk gjerne på på test-knappen på propangassdetektoren etter at du har fått bekreftet at den detekterer gass som beskrevet over. Du skal få en kvitteringstone fra hovedenheten – da vet du at detektoren kommuniserer med hovedenheten og vil varsle ved eventuell gassdeteksjon.

Vi anbefaler forøvrig at man jevnlig tester sin gassdetektor for funksjon.

Bevegelse på utsiden er ikke innbrudd eller ulovlig. Derfor er dette ikke en alarmtilstand. I nattalarm er dette derimot mye mer interessant å bli varslet om, da det kan være snakk om et forestående innbrudd. Derfor er det forskjell.

Vi har likevel valgt at de utvendige detektorene blinker når noen kommer under de også i innbruddsalarm modus. På dagtid blinker LED-lampene hvert 10.sek, og når det er mørkt blinker og lyser de i 10 sek.

Nei, det hjelper ikke. Selv om det er forsinkelse ved inngang så er det allerede sendt beskjed til sirene og modem. Og hvis det ikke i løpet av kort tid kommer kvittering fra hovedenheten at gyldig kodebrikke har blitt lest så sendes alarmen ut fra modemet og sirenen gir alarm.

Det vil variere avhengig av bruken av alarmen. Hvis du ikke får beskjed om lavt batteri så bytt uansett etter 5 år. Det sikrer at batteriene ikke begynner å lekke og derved ødelegge enhetene.

Ja. Bruk kun høykvalitets alkaliske batterier. Dårlige batterier kan feile over tid og i kulde.

Du kan parre inn maksimalt 64 detektorer i et Avara alarmsystem.

Du kan parre inn maksimalt 8 kodebrikker til din alarm.

Avara Moist bruker sensorer som måler relativ luftfuktighet (RH%). Manuelle målere med pigger måler absolutt fuktighet. Verdiene kan ikke sammenlignes direkte og har ikke en fast omregning. Generelt har relative fuktmålinger derfor høyere tallverdi enn absoluttmålinger uten at fuktigheten er høyere av den grunn.
Avaras målemetode er mer presis for å kunne detektere faren for muggdannelse og ikke bare fuktighet.

I teorien «uendelig». De vil ikke tappes av bruk på grunn av svært lite strømforbruk, men vil eldes. Det gjør også sensoren, så vi anslår levetiden på sensoren til 15 år, men det vil kunne bli både lenger og kortere. Blir sensoren utsatt for en direkte lekkasje, blir fylt av vann eller står lenge i høy fuktighet, er den å anse som «oppbrukt»/skadet, den har gjort jobben sin og må byttes.

Alle sensorene som er paret til modemet er lagret i minnet på modemet og modemet forventer måledata fra alle. Hvis en eller flere sensorer slutter å sende vil du se dette på Min Side ved at datoen er mer enn 1 døgn gammel.

Sensorene sender en kort melding hver dag til modemet og så til Min Side. For å spare batteriet er det ingen dobbeltsjekk og flere forsøk. Det betyr at det kan skje at en melding ikke kommer frem. Dette utgjør i praksis svært lite for funksjonen så lenge sensoren sender minst en gang i uken. Ugunstig plasserte sensorer kan oppføre seg slik. Det er derfor ingen grunn til å gjøre noe før en sensor helt slutter å sende.

Hvis alle detektorene ligger med bevegelsesdetektor opp, vi disse kunne registrere bevegelse i en sekvens som tilsvarer at du går ut av bilen/vognen og da slår alarmen seg automatisk av.
Hvis du beveger på hovedenheten etter at den er slått på i Nattalarm, vil alarmen slå seg av da den oppfatter dette som en bevegelse av bobilen/vognen (du kjører).

Når alarmen er montert vil dette fungere normalt. Vi anbefaler å teste nattalarmen etter at alle detektorer er korrekt montert.

For å teste at innbruddsalarmen må du slå på innbruddsalarmen og gå ut av bobilen/vognen. Husk å holde nøkkelbrikken helt tett inntil undersiden av hovedenheten når du trykker nederst på lokket – og hold brikken der i minst 3 sekunder til du får kvitteringstone og LED-lampen begynner å lyse rødt. 

Etter 3 minutter er alarmen aktivert, og du skal kunne utløse alarm ved å åpne en dør eller en luke som har installert en innbruddsdetektor.

Merk at når innbruddsalarmen er aktivert så vil ikke de utvendige detektorene utløse noen form for alarm. De vil likevel blinke dersom noen går under de. Dette er for å signalisere at bobilen/vognen har en aktivert alarm.

For å teste nattlarmen må du slå på alarmen og gå ut av bobilen/vognen. Etter 3 minutter er alarmen aktivert, og du skal kunne utløse alarm ved å åpne en dør eller en luke som har installert en innbruddsdetektor.

Du kan også gå frem og tilbake under en av de utvendige detektorene i minst 30 sek. Det vil også utløse alarmen.

Merk at nattalarm ikke utløser sirenen, men et høyt lydsignal fra hovedenheten.

Hvis alarmen akkurat har vært slått av eller på er den opptatt med å kommunisere med alle detektorene. Vent litt og prøv igjen etter noen minutters pause.

Dersom du opplever at en utvendig detektor løsner, så tyder det på at underlaget ikke er tilstrekkelig renset, eller at det er benyttet feil rensemiddel.

Merk spesielt at dersom bilen/vognen er behandlet med lakkforsegling eller lignende kan det være nødvendig med spesielle rensemidler. Ta eventuelt kontakt med den som har utført dette arbeidet.

Slik kan du finne ut hvilken detektor som sitter hvor, og gi de eget navn:

  • Sett på nattalarm, og gå ut av din bobil eller campingvogn, og minst 3 meter ut til siden så ingen av de utvendige detektorer «ser» deg.
  • NB – vent 3 minutter til alarmen er aktivert før du fortsetter!
  • Gå så inntil veggen på din bobil/campingvogn, under en av dine utvendige detektor og beveg deg under denne i minst 30 sek til du hører den innvendige alarm fra hovedenheten (nattalarm) – konstant peep
  • Gå inn i din bobil/campingvogn og slå av alarmen
  • Gå så inn på Min Side, velg Varsler, og så Hendelser: da ser du ID nr på den enhet som sendte alarmen til portalen (Outdoor PIR). Noter hvilken detektor som har dette ID nr.

For innbruddsdetektorer: gjør det samme som over, vent 30 sek og åpne så en dør eller luke hvor innbruddsdetektor er montert. Pass på at du blir «sett», vent til du hører innvendig alarm i hovedenhet og gå så inn og slå av alarmen. Gå til Min Side, Innstillinger, Enheter og noter hvilken dør/garasje det var. Her kan kan du endre navnet ved å velge «Rediger informasjon».

Det går 3 minutter fra du slår på alarmen til den er aktivert. Dette gjelder både for nattalarm og innbruddsalarm. 

I disse 3 minuttene kan du fritt bevege deg inne i bobilen/campingvognen og gå inn og ut av dørene.

Når en av detektorene dine blinker eller lyser rødt, så betyr det at batteriene begynner å bli utladet. Bytt da alle batteriene i detektoren. Se brukerveiledningen her på Brukerstøtte eller se hvordan du bytter batteri på vår YouTube kanal – https://www.youtube.com/@AvaraAS

Trykk på test-knappen på detektoren for å kontrollere at det er kommunikasjon med hovedenheten.  Når du trykker på knappen skal du få en kvitteringstone fra hovedenheten i løpet av noen få sekunder.

innbruddsdetektorene som benyttes i dører og luker er test-knappen plassert nede til høyre på detektoren (lys og knapp). 

utvendige detektorer er knappen en sort gummiknapp merket «Pairing». 

propangass– og universalgass detektorene er knappen nede til høyre på enheten.

Du kan enkelt utvide alle Avara alarmer med flere detektorer. Kjøp den detektoren du ønsker hos en forhandler. Alle nye detektorer som ikke fulgte med i alarmpakken må parres til ditt alarmsystem.

Du kan enten be forhandleren om å parre den inn i ditt alarmsystem, eller du kan gjøre det selv. 

Les om parring av ekstra detektorer i Brukermanualen som du finner her under Brukerstøtte.

Dersom du har installert Avara Temp sensorer og temperaturen ikke vises på Min Side, kan det være at du må parre sensorene på nytt. Avara Temp krever at man har programvare versjon 1029 eller høyere i modemet (firmware). Det lar seg gjøre å pare sensorene til lavere versjoner, men temperaturen vil ikke vises. 

Dersom du har oppdatert firmware til 1029 etter at du paret dine sensorer, så må du pare sensorene på nytt for at temperaturen skal vises. 

Avara Mouse bruker den samme teknologien som Avara bruker i alle detektorer som detekterer bevegelse. Dette er en passiv infrarød sensor (forkortet PIR) som reagerer på varme i bevegelse. Sensoren i Avara Mouse er «fintfølende» og reagerer på varmen som en liten mus utstråler. På denne måten kan du få tidlig varsling om ubudne gjester. Da kan du selv velge tiltak for å bli kvitt musene.

Sirenedriveren (sort boks som er koblet til selve sirenen) har en annen type test-knapp enn de andre detektorene. Test-knappen består av 2 små metallflater som man kortslutter når man skal teste kommunikasjonen med hovedenheten. Kortslutting kan du gjøre med et flatt skrujern med en viss bredde som du legger ned på begge flatene samtidig. Du kan også benytte litt aluminiumspapir for å gjøre det samme. Kortslutt til du får kvitteringstone i hovedenheten. 

Avara anbefaler nå å montere sirene (sirenedriver og sirene horn) inne i bobilen eller campingvognen. Dette er for å sikre at fuktighet ikke legger seg på sirenedriverens tilkoblinger. Pass på å plassere sirenen med sirenedriveren skjult, men slik at lyden høres godt inne i bobilen/campingvognen. 

(Dersom man har sirene og sirendriver montert i motorrommet så må disse monteres i et område hvor man unngår vannsprut, og det anbefales at man setter en tape over test-knappen for å unngå feil kommunikasjon med hovedenheten).

Vanlige spørsmål

Om du har glemt ditt brukernavn og passord: Klikk på «Min Side» oppe til høyre på Avara hjemmeside, og velg deretter «Glemt passord?». Oppgi brukernavnet ditt som er epost adressen som er registrert for din bruker. 

Du får tilsendt en epost fra Avara hvor du må klikke på en lenke for å opprette nytt passord. 

Sjekk «spamfilter» eller «søppelpost» om du ikke får eposten inn i din Innboks i løpet av kort tid.

Om du har kjøpt en Avara alarm med abonnenemt så trenger du en konto til vår portal (alle alarmer unntatt Avara Basic). Konto oppretter du ved å registrere deg som ny Bruker under Min Side på www.avara.no og registrere serienummeret på modemet i alarmpakken. Følg instruksjonene på skjermen.

Om din alarm ble installert av en forhandler, kan forhandleren ha opprettet konto for deg. Da velger du «Glemt passord» og legger inn din epost adresse som du gav til forhandleren. Følg instruksjonene på skjermen.

Avara Moist måler relativ luftfuktighet (ofte angitt som RH%). Disse tallene vil avvike fra en måling av absolutt fuktighet som man måler ved en manuell kontroll hos en forhandler. En relativ fuktighet på under 75% anses ikke som kilde for utvikling av sopp og råte. Dersom noen av sensorene viser over 85% over noe tid vil vi sende et varsel om at man bør følge med, og gjerne undersøke om man kan se en mulig lekkasje. Om fuktigheten måles til over 90% over ca 1 uke så vil vi sende en fuktalarm. Da bør bilen/vognen inn for kontroll/utbedring på et sertifisert verksted snarest.

Hver fuktsensor måler fuktighet en gang i døgnet, og målingen sendes inn til «Min side». Her vil du kunne følge med på hvordan den absolutte fuktigheten varierer over tid.

Trykk på pareknappen (merket Pairing) under lokket på hovedenheten, vent litt og trykk så igjen (dette tar hovedenheten inn og ut av paremodus). Nå sendes informasjon om alle enheter innparret med hovedenheten over til modemet. Trykk deretter på parreknappen (Pairing) på modemet, vent litt og trykk så igjen. Nå sendes all pareinformasjon om alle detektorer til portalen, og du skal kunne se alle detektorer listet opp. 

Dersom du fortsatt ikke ser alle dine detektorer, ta kontakt med Avara support.

Abonnementet ditt må løpe kontinuerlig for ikke å risikere at teleoperatøren bruker telefonnummeret (som tilhører eSim kortet i ditt modem)  til andre dersom det ikke er aktivt i løpet av en periode på 6 måneder. Avara måtte i tilfelle fortsatt å betale på ditt abonnement til vår teleleverandør for å opprettholde ditt abonnement.

Du kan enkelt lage et skrivebordsymbol på din mobil slik at det blir enklere å betjene din Avara alarm. På denne måten blir tilgangen til Min Side på www.avara.no nesten som en APP. 

Følg beskrivelsen i dette dokumentet for å lage skrivebordsymbolet – det gjelder for både Iphone og Android-mobiler.

Dersom du allerede har en Avara alarm med et abonnement, så dekker dette abonnementet også Avara Mouse og Avara Temp. 

Hvis du kun har anskaffet Avara Mouse og/eller Avara Temp må du opprette en konto med abonnement på Avara hjemmeside.

Se hvordan du gjør dette litt lengre opp på denne siden (Hvordan opprette konto for min alarm?)

Avara modem inneholder programvare som vi kan oppdatere automatisk fra våre systemer. For å finne hvilken versjon ditt modem har, velger du Innstillinger inne på Min Side, og så Enheter. Litt ned på siden ser du Programvare og så noen tall, f.eks. 1029. Dette angir versjonsnummeret for ditt modem. 

Serienummeret på ditt modem ser du også her.