Abonnement til din Avara alarm

De fleste Avara alarmer inneholder et modem som gir deg mulighet til å fjernstyre din alarm. For å få tilgang til denne tjenesten må du tegne et abonnement for den aktuelle alarmen. Pris på de forskjellige abonnementene finner du under Priser.

Når du skal opprette et abonnement klikker du på Min Side  og velger Registrer for å opprette brukernavn og passord.

Mer detaljert beskrivelse av hele prosessen finner du i Registrering av kundeforhold.

Vilkår for våre abonementer

Vilkår for bruk av Avara abonnementstjeneste (ver. 24-1)

Avara tilbyr en personlig tilpasset abonnementstjeneste som gir våre kunder tilgang til å betjene sitt alarmsystem via internett. Disse vilkårene regulerer din bruk av tjenesten. Tjenesten det henvises til i disse vilkårene betyr den tjenesten som Avara gjør tilgjengelig for sine abonnementskunder for å betjene sine Avara alarmsystem via internett, inkludert alle egenskaper og funksjoner, nettstedet og brukergrensesnitt samt alt innhold og programvare forbundet med tjenesten.

 

1. Abonnement

1.1.

Avara-abonnementet ditt fortsetter helt til det avsluttes. For å kunne bruke Avara-tjenesten må du ha tilgang til internett, og du må oppgi en eller flere betalingsmåter. «Betalingsmåte» betyr en gyldig og akseptert betalingsmåte (som kan bli oppdatert fra tid til annen) som kan medføre å betale for abonnementet via en tredjepart. Abonnementet løper i minimum 12 måneder. Med mindre du avslutter abonnementet ditt før faktureringsdatoen, gir du oss tillatelse til å belaste betalingsmåten din for abonnementsavgiften for neste faktureringsperiode (se «Avslutte abonnement» nedenfor).

1.2

Vi kan tilby ulike abonnementer, deriblant tjenester som tilbys av tredjeparter i forbindelse med levering av deres egne produkter og tjenester. Enkelte abonnementer er tilknyttet ulike vilkår og begrensninger, som vil bli oppgitt når du registrerer deg, eller i annen kommunikasjon tilgjengelig for deg. Du kan finne detaljert informasjon om Avara-abonnementet ditt ved å besøke nettstedet vårt og klikke på «Min Side»-koblingen, tilgjengelig på toppen av våre nettsider.

1.3

Angrerett (gjelder i EU/EØS). Du har 14 dagers angrerett på inngåelse av abonnement hos Avara. Dersom du avslutter abonnementet ditt i denne 14 dagers perioden, forbeholder Avara seg retten til å fakturere for bruk av abonnementet frem til du sendte skriftlig beskjed om bruk av angrerett. For å bruke angreretten må du sende skriftlig melding til post@avara.no med din oppsigelse etter lov om angrerett senest 14 dager etter at du tegnet abonnementet (14 dagers frist løper fra dagen etter at abonnementet ble tegnet). Avara vil bekrefte mottak og aksept av bruk av angrerett pr e-post.

 

2. Fakturering og avslutning av abonnement

2.1.

Faktureringsperiode. Abonnementsavgiften for Avara-tjenesten belastes månedlig, og belastes den betalingsmåte som er valgt samme dag som du tegner abonnementet. Den valgte betalingsmåte belastes så samme dato hver måned så lenge abonnementet løper. Hvis du registrerte deg for Avara ved å bruke kontoen din hos en tredjepart som betalingsmåte, finner du betalingsinformasjon om Avara-abonnementet ditt ved å gå til kontoen din hos gjeldende tredjepart.

2.2.

Betalingsmåter. Du gir oss tillatelse til å belaste enhver betalingsmåte som er tilknyttet kontoen din dersom betaling med den primære betalingsmåten blir avvist, eller ikke lenger er tilgjengelig for oss når vi skal belaste abonnementsavgiften. Du er ansvarlig for eventuelle beløp vi ikke får betalt. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke avslutter kontoen, kan vi sperre tilgangen din til tjenesten til vi har belastet en gyldig betalingsmåte. For enkelte betalingsmåter kan utstederen belaste visse gebyrer, som for eksempel gebyrer på utenlandske transaksjoner eller andre gebyrer knyttet til behandlingen av betalingsmåten din. Lokale avgifter kan variere avhengig av betalingsmåten som brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av Betalingsmåten for mer informasjon.

Når du har valgt kredittkort som din betalingsmåte lagrer Avara og våre betalingspartnere kortinformasjonen så lenge det er nødvendig.

Du kan til enhver tid finne faktura for dine betalinger på «Min Side».

2.3.

Oppdatere betalingsmåtene dine. Du kan oppdatere betalingsmåtene på «Min Side». Vi kan også oppdatere betalingsmåtene dine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de(n) gjeldende betalingsmåten(e) også etter eventuelle oppdateringer.

2.4.

Avslutte abonnement. Du kan avslutte Avara-abonnementet når som helst etter de første tolv måneder, og du fortsetter å ha tilgang til Avara-tjenesten til slutten av faktureringsperioden. Du kan reaktivere ditt abonnement innen 30 dager fra datoen da du avsluttet abonnementet ditt uten at det påløper ny 12 måneders binding. Etter 30 dager vil reaktivering ikke være mulig og tegning av nytt abonnement vil ha ordinær binding på 12 måneder.

Betalingene kan ikke refunderes, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte abonnementsperioder eller for Avara-innhold du ikke har benyttet. For å avslutte, gå til «Min Side» og følg instruksjonene for å avslutte. Hvis du avslutter abonnementet, stenges kontoen din automatisk ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden. Hvis du registrerte deg hos Avara ved å bruke en konto hos en tredjepart som betalingsmåte, og du vil avslutte abonnementet med Avara, kan du måtte gjøre dette gjennom denne tredjeparten, f.eks. gjennom å besøke kontoen din hos den gjeldende tredjeparten og slå av den automatiske abonnementsfornyelsen, eller avslutte Avara-tjenesten hos denne tredjeparten.

NB! Dersom abonnementet er inaktivt mer enn 6 måneder så kan SIM-kortet i modemet bli deaktivert av teleselskapet, og modemet må da eventuelt byttes dersom man vil tegne nytt abonnement.

2.5.

Endringer i pris og abonnement. Fra tid til annen kan vi endre abonnementer og priser på tjenesten. Slike prisendringer eller endringer i abonnementene vil først gjøres gjeldende 30 dager etter at det er varslet.

 

3. Avara-tjenesten

3.1.

Du må være fylt 18 år for å kunne abonnere på Avara-tjenesten.

3.2.

Avara-tjenesten er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. Avara-abonnementet ditt gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke overførbar rettighet til å få tilgang til Avara-tjenesten. Med unntak av det foregående skal ingen rettigheter, tillatelser eller interesser overføres til deg.

3.3.

Avara-tjenesten oppdateres kontinuerlig. I tillegg prøver vi ut ulike aspekter av tjenesten vår, inkludert nettstedet, brukergrensesnittene og salgsfremmende funksjoner.

3.4.

Du samtykker til å ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller ødelegge noen del av innholdsbeskyttelsen i Avara-tjenesten; å ikke dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere noen programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom Avara-tjenesten; å ikke legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i Avara-tjenesten på noen som helst måte; samt å ikke bruke noen som helst metode for å hente ut eller samle inn data eller programkode. I tillegg samtykker du til ikke å laste opp, poste, sende på e-post eller på annen måte overføre eller sende materiale som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er tilknyttet Avara-tjenesten, inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmer. Du samtykker også til at du ikke kan gi andre personer tilgang til din konto for å utføre slike handlinger som her er beskrevet.

Avara kan avslutte eller begrense din bruk av tjenesten om du bryter mot disse Vilkårene for bruk eller er involvert i ulovlig eller svindelaktig bruk av tjenesten.

3.5.

Enkelte funksjoner i Avara-tjenesten krever at hardware tilknyttet ditt abonnement fungerer og rapporterer som forutsatt. Avara har ikke ansvar for manglende GSM-dekning eller manglende GPS-dekning som resulterer i at en eller flere funksjoner i tjenesten ikke fungerer som den skal. Ved eventuell feil på hardware er Avara sitt ansvar begrenset til produktansvaret for denne hardware.

3.6.

Avara-programvare er utviklet av eller for Avara, og skal utelukkende brukes til å betjene Avara alarmsystem. Denne programvaren kan variere fra enhet til enhet og funksjonaliteten og funksjonene kan også variere mellom ulike enheter. Du erkjenner at bruk av tjenesten kan kreve bruk av programvare fra tredjeparter som er underlagt tredjepartens lisenser. Du godtar at du automatisk kan motta oppdaterte versjoner av Avara-programvaren og relatert programvare fra tredjeparter.

 

4. Passord og innlogging på konto

4.1

Kunden som opprettet Avara-kontoen og som er eier av betalingsmåten som belastes («kontoeieren») er ansvarlig for all aktivitet som foregår via Avara-kontoen. For å opprettholde kontroll over kontoen og hindre at andre får tilgang til kontoen bør kontoeieren ikke avsløre passordet sitt eller detaljer om Betalingsmåten som er tilknyttet kontoen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde korrektheten av informasjonen du gir oss relatert til kontoen din. Vi kan avslutte eller sperre kontoen din for å beskytte deg, Avara eller partnerne våre fra identitetstyveri eller andre svindelforsøk.

 

5. Diverse

5.1.

Gjeldende lov. Disse Vilkårene for bruk reguleres av, og tolkes i samsvar med, Norsk lov. Disse vilkårene begrenser ingen forbrukerrettigheter som du har krav på under de gjeldende lovene i ditt bostedsland.

5.2.

Uoppfordret innsendt materiale. Gode løsninger skapes ofte på basis av innspill fra brukere. Avara setter pris på å motta ideer til utvikling av Avara-tjenesten fra sine kunder. Slik innsending er frivillig, og vil ikke gi innsenderen rettigheter i forbindelse med utvikling av tjenesten som har likheter med, eller er basert på, slike innsendte forslag. Avara forbeholder seg retten til etter eget skjønn å kunne premiere slike forslag dersom Avara finner dette formålstjenlig.

5.3.

Kundestøtte. For å finne mer informasjon om tjenesten vår og dens funksjoner, eller hvis du trenger hjelp med din konto, besøk Avara-brukerstøtte på nettstedet.

5.4.

Opprettholdelse. Hvis én eller flere bestemmelser i disse vilkårene anses å være ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene opprettholdes og beholde sin fulle kraft og effekt.

5.5.

Endringer i vilkår for bruk. Avara kan fra tid til annen revidere disse Vilkårene for bruk. Vi varsler deg minst 30 dager før slike endringer gjøres gjeldende.

5.6.

Elektronisk kommunikasjon. Vi vil sende deg informasjon om kontoen din (f.eks. betalingsautorisasjoner, fakturaer, endring av passord eller betalingsmåte, bekreftelser, varsler) kun i elektronisk format, for eksempel via e-poster til e-postadressen du oppga under registreringsprosessen.