Tryg Forsikring och Avara ingår ett samarbete

Vi ser det som en stor fördel att fuktskador i husbilar och husvagnar kan upptäckas tidigt. Fukt är ett av de största och dyraste skadeproblemen vi ser inom dessa fordon.

När vi upptäcker potentiella fuktproblem tidigt kommer omfattningen och reparationskostnaderna att minska dramatiskt. Det gynnar kunderna, eftersom de slipper skador på sina fordon, säger produktchef Øyvind Stople på Tryg Forsikring. Han uppger att kunder som installerar Avaras system får rabatt på försäkringspremien.

Tryg Forsikring har ett starkt namn inom husbils- och husvagnsförsäkring, och har ett mångårigt samarbete med Husbilsföreningen. Husbilsföreningens medlemmar har länge kunnat dra nytta av bra priser på försäkringar från Tryg. Med det samarbete som nu ingåtts med Avara blir utbudet ännu bättre, både för Husbilsförbundets medlemmar och alla andra som har en husbil eller husvagn som behöver försäkras.

Försäkringsrabatt med Avara Moist

Varje år uppstår omfattande skador på många husbilar och husvagnar till följd av fuktinträngning. Skadornas omfattning ökar med tiden och om skadan hade upptäckts tillräckligt tidigt hade det varit möjligt att reparera skadan innan den hunnit utvecklas. Med Avara Moist installerad kan fukt upptäckas mycket snabbt, och reparationer kan göras innan skador uppstår på husbilen eller husvagnens konstruktion.

Kunder hos Tryg Forsikring som har Avara Moist installerat får 10 % rabatt på försäkringen för sin husbil eller husvagn. Att tidigt upptäcka fukt i konstruktionen kommer att leda till en kraftigt minskad skadeomfattning och därmed minskade reparationskostnader.

Traditionellt larm ger befrielse från självrisk

Om du installerar Avara Basic (brand-, gas- och inbrottslarm) avstår även Tryg Forsikring från självrisken för denna typ av skador. Avara Basic Plus kommer även med ett modem med GPS-positionering. det ger möjligheter till spårning vid stöld och därmed går även överskottet förlorat vid den här typen av skador.

Det bästa av båda världar

Genom att välja Avara Premium får du alla larmfunktioner som Avara erbjuder. På så sätt får du också den största nyttan av försäkringen. Fri självrisk för skador för brand, gas, inbrott och stöld samt 10% rabatt på hela försäkringen då Avara Moist även ingår i Premiumpaketet.

Avara larmpaket

Avara Moist säkerställer både hälsa,
värderingar och semesterplaner.

Avara AS

Raveien 438, Sandefjord,
Vestfold 3239, Norge,
tel. 90912277