Made in Norway

Avara alarmsystem er utviklet og produseres i Norge, i første runde for et nordisk marked. Utviklingen er ledet av Rudy Steen Johansen hos Avara, og vi har hatt med oss flere dyktige partnere i arbeidet. Elektronikkutviklingen har vi gjort selv, EGGS Design AS i Oslo har stått for mesteparten av designet og 7Sense i Horten har bistått på programvaresiden. Enhetene i Avara alarmsystem blir produsert hos Mectro AS i Horten.

Fuktalarm var starten

Utviklingen av Avara alarmsystem startet med at gründer Rudy Steen Johansen fikk idéen om å utvikle en fuktalarm for bobiler og campingvogner – som har fått navnet Avara Moist. Rudy er selv mangeårig campingentusiast, og har ved selvsyn sett alle de store problemer fuktinntrengning fører med seg. Problemet som Rudy ønsket å løse var todelt:

For det første så han tydelig at systemet med årlig fuktkontroll gjør at når en lekkasje oppstår så får den lang tid til å utvikle seg før det oppdages. Under forutsetning av at alle lekkasjer oppdages ved kontroll, vil lekkasjen kunne ha vært tilstede i 12 måneder, mer enn nok tid til at råte og sopp får tid til å utvikle seg.

For det andre er har gjeldende målemetoder en svakhet. Måling blir i hovedsak gjennomført på to måter, enten ved en utenpåliggende måler som skal «se» om det er tetthetsforskjeller i veggene som kan indikere at det er fuktinntrengning. Alternativt ved et måleinstrument med to pigger som settes inn i veggoverflaten for å måle etter fukt. Resultatene ved begge disse metodene er ganske svake, og har den mangelen at de ikke måler der fukten faktisk er, inne i konstruksjonen. Så selv om den som utfører kontrollen gjør dette samvittighetsfullt, gir selve målemetoden noen utfordringer.

Metoden Rudy falt ned på var å montere et sett med trådløse sensorer som måler inne i veggen, gulvet og taket, og rapporterer flere ganger daglig hva som er fuktstatusen inne i konstruksjonen. Dermed løses både problemet med sjelden måling og hvor det måles.

Komplett alarmsystem en naturlig utvidelse

Siden Rudy har tidligere erfaring fra utvikling av alarm for bobil og campingvogn var det naturlig for ham å utvide fuktalarmen med mer tradisjonelle elementer for varsling av brann, røyk, gass, innbrudd, etc. I eksisterende løsninger på markedet så han tre store forbedringsområder.

For det første er det en stor utfordring med falske alarmer fra såkalte «narkosegassdetektorer». Dette har Avara løst på en ny måte, noe du kan lese mer om i vårt nyhetsbrev fra desember 2020.

For det andre er det også et problem med falske alarmer dersom man har aktivert nattalarm, og glemmer å skru av denne når man skal ut om morgenen. Dette er også løst, ved en patentsøkt algoritme som automatisk skrur av alarmen dersom bevegelsen er innenfra og ut, og ikke omvendt. Dette er også nærmere omtalt i vårt nyhetsbrev av desember 2020.

Sist, men ikke minst var det et mål å gjøre monteringen av alarmsystemet enklere. Med unntak av propangassensoren og modemet, er alle enhetene i Avara Basic og Basic Plus pakkene drevet av interne batterier med flere års levetid. Dette forenkler monteringen vesentlig, da man ikke trenger å strekke kabler rundt i bobilen/campingvognen når det monteres. I tillegg har vi unngått bruk av magnetbrytere noe som gjør montering av innbruddsdetektorer mye lettere, spesielt i halvintegrerte biler.

Vi jobber mot lansering

Når man jobber for å lansere et nytt produkt på markedet er det mange elementer som skal falle på plass. Målsetningen var å lansere Avara alarmsystem i slutten av første kvartal 2021. Det har imidlertid oppstått en forsinkelse på komponenter til produksjonen. Situasjonen med Covid 19 har ført til en knapphet i det globale markedet for elektronikkomponenter, og dette rammer også Avara. Lanseringen må derfor forskyves over til andre kvartal. Vi vil imidlertid benytte tiden godt, og sikre en enda bedre opplevelse for våre første kunder.

Om du har noen spørsmål, så send oss gjerne en e-post på post@wjw20zu50rt5uon0.prev.site.

Bekymringsløst fritidsliv!

Med Avara Moist sikres både helse,
verdier og ferieplaner.

Avara AS

Raveien 438, Sandefjord,
Vestfold 3239, Norge,
tlf. 90912277