Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att noggrant granska sekretesspolicyn.

 1. Kontaktuppgifter
 2. Viktiga begrepp
 3. Avara AS är personuppgiftsansvarig
 4. Vilken information samlar vi in?
 5. Samtycke enligt punkt 6f och möjlighet att återkalla samtycke
 6. Information från andra källor
 7. Syftet med behandlingen av personuppgifterna?
 8. Samtycke till e-postkorrespondens, direktmarknadsföring och ytterligare kontakt
 9. Hur länge lagras informationen?
 10. Vem kan informationen delas med?
 11. Informationsutbyte med tredje part
 12. Var lagras informationen?
 13. Dina rättigheter i samband med åtkomst, radering och eventuell omplacering
 14. Andra ändamål
 15. Cookies
 16. E-post och telefon

1. Kontaktuppgifter till Avara AS

Om du har några frågor om Avaras behandling av personuppgifter eller vill komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter, vänligen hitta våra kontaktuppgifter nedan:

Avara AS
Raveien 438
3239 Sandefjord, Norge
Organisationsnummer: 923 130 969
E-postadress: post@avara.no
Telefon: +47 70 31 00 86

2. Nyckelbegrepp

Personuppgifter är information som ensam eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandlingen av personuppgifter omfattar alla former av hantering av personuppgifter såsom insamling, analys, registrering och lagring.

Den personuppgiftsansvarige är den person som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilken information som begärs. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att hanteringen av dina personuppgifter baseras på tillämplig personuppgiftslag.

3. Avara AS är personuppgiftsansvarig

Avara AS är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

4. Vilken information samlar vi in?

När du registrerar dig via ett formulär, beställer och/eller använder en tjänst eller produkt, använder chattfunktionen eller besöker vår webbplats kan du bli ombedd att lämna information. Beroende på situationen kan vi be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilka affärer du arbetar för
 • Befattning eller ansvarsområde
 • Vilken bransch du arbetar i
 • Ditt företags hemadress
 • Information om vilka produkter eller tjänster du är intresserad av och vilka produkter eller tjänster du redan kan ha
 • Annan information som detaljerade frågor eller svar på formulär
 • Teknisk information: vilken URL du använder för att komma åt vår webbplats, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

5. Samtycke enligt punkt 6f och möjlighet att återkalla samtycke

Vi bygger på legitimt samtycke enligt 6f § dataskyddslagen. Om du har ingått en kundrelation med oss tidigare eller om du är en ny kund kommer detta att vara en legitim anledning att skicka dig information. Detta är satt med samtycke enligt marknadsföringslagen eftersom lagen har funnits i Norge i många år. Du kan återkalla detta samtycke när som helst som vi kommer att behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att ta bort den information vi har om dig. Observera att radering av informationen med oss kan påverka leveransen av information inom ramen för kundrelationen samt påverka pågående dialoger

6. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter samtycker du också till att vi kan registrera annan information om dig som du har lämnat till oss vid ett tidigare tillfälle. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi också komplettera dina registrerade uppgifter med industrin och ytterligare kontaktuppgifter. Om du är kund hos oss kan vi även komma att lägga till ytterligare kontaktuppgifter till dina uppgifter, som du har registrerat hos oss via t.ex. telefon till kundtjänst. Information som är nödvändig för de tjänster du kommer att använda kommer också att lagras.

7. Syftet med behandlingen av personuppgifterna?

Informationen som du lämnar från dig används för följande ändamål:

 • Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i form av direkt e-post eller telefonkontakt
 • Kundvård och information om våra produkter
 • Så här hämtar du statistik och information om användarbeteende för att förbättra både startsidan och själva användarupplevelsen
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och tillhandahålla produkter och annat innehåll som intresserar dig


Vi ber om dina personuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar
 • Skicka önskat material, eller på annat sätt kunna uppfylla våra skyldigheter att skicka in dina uppgifter
 • Skapa och underhålla en försäljningsdialogruta
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägg till i e-postlistan för nyheter och annat innehåll som du har valt att ta emot

8. Samtycke till e-postkorrespondens, direktmarknadsföring och ytterligare kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovanstående ändamål godkänner du följande:

 • Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka dig direktmarknadsföring via e-post om våra produkter
 • Vi kan kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på nyhetsbrev via e-post som du har valt att ta emot. Du kan avvisa ytterligare e-postmeddelanden genom att följa länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss direkt.

9. Hur länge lagras informationen?

Vi behandlar personuppgifterna endast så länge det tar att uppfylla syftet med deras insamling, då raderar vi informationen.

Om du har en aktiv dialog med oss kommer vi att behålla dina uppgifter i 2 år från den senaste kontakten; då tar vi bort den information vi har om dig. En aktiv dialog definieras som att ha interagerat med Avara eller representanter för oss under de senaste 2 åren via telefon, genom att svara på e-postmeddelanden, ladda ner material på webbplatsen eller registrera sig via ett formulär.

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du accepterar regelbundna e-postmeddelanden kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter tills du avslutar din prenumeration. Vi lagrar sedan dina personuppgifter i 2 år innan vi raderar informationen.

I händelse av att du är kund hos oss behandlar vi dina uppgifter inom kundtjänstramen. För aktiva kundrelationer behandlar vi dina uppgifter tills du inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation upphör kommer villkoren för lagring och behandling av information att omfattas av samma villkor som beskrivs i föregående avsnitt.

10. Vem kan informationen delas med?

Information som tillhandahålls kommer att vara tillgänglig för ett begränsat antal personer i verksamheten, som antingen arbetar på marknadsavdelningen, kundsupport eller försäljning.

11. Informationsutbyte med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Om det pågår en försäljnings- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra partners delar vi information som:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilka affärer du arbetar för

Om vi har registrerat dina uppgifter i samband med ett evenemang som utförs med en extern part kan vi överföra samma kategorier av personuppgifter som anges ovan, samt eventuella svar på ytterligare formulär eller detaljerade frågor.

12. Var lagras informationen?

Informationen lagras av Avara AS i vårt kundsystem. Vi har ett dataprocessoravtal med 7Sense AS som sedan återigen har avtal med sina underleverantörer.

13. Dina rättigheter i samband med åtkomst, radering och eventuell omplacering

Du har rätt att få information om vilken information vi har om dig. Du kan också kräva att vi korrigerar felaktiga uppgifter eller raderar dina uppgifter.

Om du vill återkalla ditt samtycke eller behöver en översikt över information, rättelse eller radering, vänligen kontakta oss på den e-postadress vi har angett under kontaktinformationsavsnittet. För att få sådan information måste du skicka en elektronisk kopia av begäran till ett undertecknat dokument. Om du vill flytta information kan vi också hjälpa dig med

14. Andra ändamål

Om vi ska kunna använda personuppgifterna för ett annat ändamål än vad de samlades in för återinträde i informationsplikten och vi måste sedan avslöja vad det nya syftet är och åter tillhandahålla en del av informationen ovan.

15. Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbplats.

Lagring av information och behandling av denna information är inte tillåten om inte användaren både har informerats och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren ska känna till och godkänna vilken information som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna.

Vi använder bara cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse på våra webbplatser så att du inte behöver fylla i fält varje gång du är på våra sidor.

16. E-post och telefon

Vi använder e-post och telefon som en del av vårt dagliga arbete. Relevant information som tillhandahålls av telefonsamtal och e-postutbyten som sker som en del av kundhanteringen registreras i kundsystemet.

Våra medarbetare använder också e-post i en allmän dialog med interna och externa kontakter. Personen ansvarar för att ta bort meddelanden som inte längre är relevanta, och åtminstone varje år granska och ta bort onödigt innehåll i postlådan. Vid avgång kommer e-postkontona att raderas, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att överföras till kollegor.

Känsliga personuppgifter ska inte skickas via e-post.

Vi låter dig veta att vanlig e-post är okrypterad. Vi uppmuntrar dig därför inte att skicka konfidentiell, känslig eller annan konfidentiell information via e-post.