Ta godt vare på den bobilen og campingvognen du har – kontinuerlig fuktmåling i hele vinter!

campingvogn-vinter-400

Høst og vinter er en risikofylt tid for bobiler og campingvogner i Norge. Det å oppdage vannlekkasjer i en bobil eller campingvogn så tidlig som mulig kan spare deg for store kostnader. Derfor har vi lansert Avara Moist, en helt ny og patentsøkt løsning som kontinuerlig måler etter fukt.

Mange bobil- og campingvogneiere setter nå enheten sin bort for sesongen. Det er gjerne allerede flere måneder siden du fikk tatt den årlige fuktkontrollen. Når norsk høst og vinter setter i gang er det tøft å være bobil og campingvogn. Avara Moist kan hjelpe deg med å få tidlig varsling om du er uheldig og får en vannlekkasje.

Fuktmålingen gjøres med et antall små sensorer som er permanent montert på strategiske steder i bobilen eller campingvognen. De utfører fuktkontroll hver eneste dag, hele året. Dermed avdekkes eventuelle lekkasjer tidlig, slik at fukt-, sopp- og råteskader kan stanses tidlig – før skaden blir omfattende. Da slipper du å begynne neste sesong med en stor fuktskade!

Oppdager det som skjer mellom hver fuktkontroll

Noen vil kanskje innvende at med såkalt «tetthetsgaranti» fra produsenten av bobilen eller campingvognen så dekkes alle kostnader. Det er bare delvis riktig – den dekker ikke følgeskader som at du for eksempel ikke får benyttet bobilen din før skaden er utbedret. I tillegg krever produsenten kun at det foretas fuktkontroll én gang hvert år! Er du uheldig, kan det skje mye i løpet av året siden forrige fuktkontroll.

Bevar annenhåndsverdien

En brukt bobil eller campingvogn som har hatt større fuktskader synker i verdi.

Avara Moist lagrer alle måledata slik at du får en verdifull historikk å vise til, noe som bidrar til økt verdi ved salg og innbytte.

Unngå konflikter

Ved kjøp av en brukt bobil eller campingvogn, som i etterkant viser seg å ha fuktskade, oppstår ofte en konflikt mellom kjøper og selger. Med historikken fra Avara Moist kan slike konflikter unngås da det kan redegjøres for hvordan tilstanden har vært over tid, og eventuelle lekkasjer som er utbedret før råte og sopp har oppstått. Dette vil igjen gi økt trygghet både for selger og kjøper, og bidra til økt annenhåndsverdi.

Fukt gir grobunn for mulig helseskadelig sopp. Dette kan hos mange føre til allergier og sykdommer, så Avara Moist kan også bidra til en bedre helse.

Og husk – med Avara Moist montert får du 10% rabatt på forsikringen dersom du bruker Tryg Forsikring!

KLIKK HER FOR Å LESE MER OM VÅRE ALARMPAKKER

Med Avara Moist sikres både helse,
verdier og ferieplaner.

Avara AS

Raveien 438, Sandefjord,
Vestfold 3239, Norge,
tlf. 90912277