Støtte

Hos Avara ønsker vi, at det skal være nemt at installere og bruge vores alarmer. Her finder du det, du har brug for, men husk også, at du altid kan kontakte os på post@avara.no eller på telefon +47 70 31 00 86 hvis du har brug for mere hjælp. Vi vil hjælpe dig så hurtigt som muligt!

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Du tænder for nattealarmen ved at trykke på bunden af låget på hovedenheden (normalt monteret over døren til opholdsrummet i din autocamper/campingvogn). Efter et par sekunder begynder den nederste venstre lampe med Night Alarm-symbolet at blinke grøntog blinker hvert 10. sekund, indtil den slukkes. 

Det tager nu 3 minutter, før Night-alarmen er aktiv. 

Husk, at en udløst nattealarm ikke udløser en sirenealarm, men et lydsignal fra hovedenheden.

For at slukke for nattealarmen skal du trykke på bunden af låget på hovedenheden en gang til.

Hovedenhedens batteriadvarsel er fælles for alle enheder i alarmsystemet (undtagen eventuelle fugtsensorer). Hver enhed har en LED, der blinker grønt, når alarmen er tændt, og detektoren har et nyt batteri.

Hvis en enheds batteri er lavt, vil den begynde at blinke rødt - korte blink hvert 10. sekund. For at finde den enhed, der har et lavt batteri, skal du tænde for alarmen (nat- eller tyverialarm) og tjekke hver enhed for at se, hvilken der blinker rødt.

Du tænder for tyverialarmen med den nøglebrik, der følger med alarmen.

Hold nøglebrikken mod bunden af hovedenheden (mærket ((((NFC))))) og tryk samtidig på bunden af låget på hovedenheden . Fortsæt med at holde nøglebrikken fast mod bunden i 3 sekunder, indtil du hører kvitteringstonen, og lampen nederst til højre begynder at blinke rødt.  

Det tager nu 3 minutter, før tyverialarmen er aktiv. I disse 3 minutter kan du bevæge dig frit indendørs og ind/ud af autocamperen/campingvognen.

Du slukker for tyverialarmen på samme måde, som du tændte den. Du har ca. 20 sekunder til at gøre det, når du går ind i autocamperen/campingvognen.

Propangasdetektoren vil normalt trække ca. 20 mA, når 12V-batteriet er opladet eller vedligeholdelsesopladet. Dette forbrug betyder ikke noget. Når batteriet ikke bliver opladet, vil propangasdetektoren gå i strømbesparende tilstand og bruger en ubetydelig mængde strøm. Det gør den ved kun at måle 4 gange om dagen, hvilket er nok, når der ikke er nogen i enheden.

Når alarmen er i nattealarmtilstand, vil bevægelsesdetektoren på hovedenheden registrere, at du er oppe og i gang. Hvis du også bliver opdaget af en indbrudsdetektor, vil alarmen indse, at der ikke er tale om indbrud, og den vil ikke udløse en alarm, da hovedenheden ser dig først. NB - det er ellers en god regel, at en indbrudsdetektor skal se så lidt som muligt ind i rummet.

I denne sammenhæng er udtrykket "anæstesigas" ikke særlig præcist. Hvilken slags gas, der er tale om, er helt ukendt og genstand for mange spekulationer. Traditionelle "narkosegasalarmer" er derfor udstyret med en sensor, der antages at kunne detektere de relevante gasser, men med en høj grad af usikkerhed. Sådanne sensorer er hovedårsagen til falske alarmer og til, at alarmsystemerne ikke bliver udnyttet. Det skaber en falsk følelse af sikkerhed.

Avara har derfor valgt at løse opgaven med at registrere stød og indbrud udefra med smartere eksterne detektorer og indbrudsdetektorer. Dette vil stadig give en tidligere advarsel end en gasdetektor.
"Universal gas detector" er stadig tilgængelig som en mulighed, hvis det kræves.

Når du tester propangasdetektoren med gas, vil du se, at den blinker rødt efter et par sekunder. Så har den registreret gassen. Der skal være gas til stede i detektoren i yderligere 1 minut, før der udløses en alarm. Dette er designet til at eliminere potentielle falske alarmer, der udløses af kortvarige gasemissioner, f.eks. fra en hund, der ligger på gulvet og "gasser".

Du er velkommen til at trykke på testknappen på propangasdetektoren, når du har bekræftet, at den registrerer gas som beskrevet ovenfor. Du bør modtage en kvitteringstone fra hovedenheden - så ved du, at detektoren kommunikerer med hovedenheden og vil advare dig, hvis der registreres gas.

Vi anbefaler også, at du regelmæssigt tester funktionen af din gasdetektor.

Bevægelse på ydersiden er ikke indbrud eller ulovligt. Derfor er det ikke en alarmtilstand. I en nattealarm er det derimod meget mere interessant at blive advaret om, da det kan være et forestående indbrud. Derfor er der en forskel.

Vi har dog valgt, at de eksterne detektorer skal blinke, når nogen kommer under dem, selv i tyverialarmtilstand. Om dagen blinker lysdioderne hvert 10. sekund, og når det er mørkt, blinker de og lyser op i 10 sekunder.

Nej, det hjælper ikke. Selvom der er en forsinkelse i inputtet, er der allerede sendt en meddelelse til sirenen og modemmet. Og hvis ingen kvittering fra hovedenheden er blevet læst på kort tid, sendes alarmen ud fra modemet, og sirenen slår alarm.

Det vil variere afhængigt af, hvordan alarmen bruges. Hvis du ikke modtager en meddelelse om lavt batteriniveau, skal du alligevel skifte det efter 5 år. Det sikrer, at batterierne ikke begynder at lække og dermed ødelægge enhederne.

Ja, det er det. Brug kun alkaliske batterier af høj kvalitet. Batterier af dårlig kvalitet kan svigte over tid og i kulde.

Du kan parre op til 64 detektorer i et Avara-alarmsystem.

Du kan parre op til 8 kodetags med din alarm.

Avara Moist bruger sensorer, der måler den relative luftfugtighed (RH%). Manuelle målere med pigge måler absolut fugtighed. Værdierne kan ikke sammenlignes direkte og har ikke en fast omregning. Generelt har relative fugtighedsmålinger derfor en højere numerisk værdi end absolutte målinger, uden at fugtigheden af den grund er højere.
Avara's målemetode er mere præcis til at opdage risikoen for skimmeldannelse og ikke kun fugtighed.

I teorien "uendelige". De vil ikke blive drænet ved brug på grund af det meget lave strømforbrug, men de vil ældes. Det vil sensoren også, så vi anslår sensorens levetid til 15 år, men den kan være både længere og kortere. Hvis sensoren udsættes for en direkte lækage, fyldes med vand eller efterlades i høj luftfugtighed i længere tid, betragtes den som "opbrugt"/beskadiget, den har gjort sit arbejde og skal udskiftes.

Alle de sensorer, der er parret med modemmet, er gemt i modemets hukommelse, og modemmet forventer måledata fra dem alle. Hvis en eller flere sensorer holder op med at sende, vil du kunne se det på Min side ved, at datoen er mere end 1 dag gammel.

Sensorerne sender hver dag en kort besked til modemmet og derefter til My Page. For at spare på batteriet er der ingen dobbeltkontrol og flere forsøg. Det betyder, at det kan ske, at en besked ikke kommer frem. I praksis har det meget lidt indflydelse på funktionen, så længe sensoren sender mindst en gang om ugen. Ugunstigt placerede sensorer kan opføre sig på denne måde. Der er derfor ingen grund til at gøre noget, før en sensor helt holder op med at sende.

Hvis alle detektorer er placeret med bevægelsesdetektoren oppe, vil de kunne registrere bevægelse i en sekvens, der svarer til, at du stiger ud af bilen/campingvognen, og så vil alarmen automatisk slå fra.
Hvis du flytter hovedenheden, efter at den er blevet tændt i Night alarm, vil alarmen slå fra, da den opfatter dette som bevægelse af autocamperen/campingvognen (du kører).

Når alarmen er installeret, vil den fungere normalt. Vi anbefaler at teste nattealarmen, når alle detektorer er installeret korrekt.

For at teste tyverialarmen skal du tænde for tyverialarmen og forlade autocamperen/campingvognen. Husk at opbevare nøglebrikken tæt mod undersiden af hovedenheden, når du trykker på bunden af låget - og hold den der i mindst 3 sekunder, indtil du hører kvitteringstonen, og LED'en begynder at lyse rødt. 

Efter 3 minutter aktiveres alarmen, og du bør kunne udløse alarmen ved at åbne en dør eller luge, hvor der er installeret en indbrudsdetektor.

Bemærk, at når tyverialarmen er aktiveret, vil de eksterne detektorer ikke udløse nogen form for alarm. De vil dog blinke, hvis nogen går under dem. Dette er for at signalere, at autocamperen/campingvognen har en aktiveret alarm.

For at teste nattealarmen skal du tænde for alarmen og forlade autocamperen/campingvognen. Efter 3 minutter aktiveres alarmen, og du skal kunne udløse alarmen ved at åbne en dør eller luge, der har en indbrudsdetektor installeret.

Du kan også gå frem og tilbage under en af de eksterne detektorer i mindst 30 sekunder. Dette vil også udløse alarmen.

Bemærk, at nattealarmen ikke udløser sirenen, men et højt lydsignal fra hovedenheden.

Hvis alarmen lige er blevet slukket eller tændt, har den travlt med at kommunikere med alle detektorerne. Vent et øjeblik, og prøv igen efter et par minutters pause.

Hvis du oplever, at en ekstern detektor løsner sig, er det tegn på, at overfladen ikke er blevet rengjort tilstrækkeligt, eller at der er brugt et forkert rengøringsmiddel.

Vær opmærksom på, at hvis bilen/campingvognen er blevet behandlet med lakforsegling eller lignende, kan der være behov for særlige rengøringsmidler. Kontakt i givet fald den person, der har udført dette arbejde.

På den måde kan du finde ud af, hvilken detektor der er placeret hvor, og give dem deres eget navn:

  • Indstil nattealarmen, og gå ud af autocamperen eller campingvognen og mindst 3 meter til siden, så ingen af de eksterne detektorer "ser" dig.
  • NB - vent 3 minutter, indtil alarmen er aktiveret, før du fortsætter!
  • Gå derefter hen til væggen i din autocamper/campingvogn, under en af dine eksterne detektorer, og bevæg dig under den i mindst 30 sekunder, indtil du hører den interne alarm fra hovedenheden (nattealarm) - konstant pep
  • Gå ind i autocamperen/campingvognen, og slå alarmen fra.
  • Gå derefter til Min side, vælg Alarmer, og derefter Hændelser: Du vil se ID-nummeret på den enhed, der sendte alarmen til portalen (Udendørs PIR). Bemærk, hvilken detektor der har dette ID-nummer.

For indbrudsdetektorer: Gør det samme som ovenfor, vent 30 sekunder, og åbn så en dør eller luge, hvor indbrudsdetektoren er installeret. Sørg for, at du bliver "set", vent, indtil du hører en intern alarm i hovedenheden, og gå derefter ind og sluk for alarmen. Gå til Min side, Indstillinger, Enheder og noter, hvilken dør/garage det var. Her kan du ændre navnet ved at vælge "Rediger oplysninger".

Det tager 3 minutter, fra du tænder for alarmen, til den er aktiveret. Det gælder både for natalarmer og tyverialarmer. 

I løbet af disse 3 minutter kan du bevæge dig frit inde i autocamperen/campingvognen og gå ind og ud af dørene.

Når en af dine detektorer blinker eller lyser rødt, betyder det, at batterierne er ved at være flade. Udskift alle batterierne i detektoren. Se brugervejledningen her på Support eller se, hvordan du skifter batteri på vores YouTube-kanal - https://www.youtube.com/@AvaraAS

Tryk på testknappen på detektoren for at kontrollere, at der er kommunikation med hovedenheden. Når du trykker på knappen, skal du få en kvitteringstone fra hovedenheden inden for et par sekunder.

indbrudsdetektorer, der bruges i døre og lemme, er testknappen placeret nederst til højre på detektoren (lys og knap). 

eksterne detektorer er knappen en sort gummiknap, der er mærket "Parring". 

propan-og universalgasdetektorerne sidder knappen nederst til højre på enheden.

Du kan nemt udvide alle Avara-alarmer med ekstra detektorer. Køb den ønskede detektor hos en forhandler. Alle nye detektorer, der ikke er inkluderet i alarmpakken, skal parres til dit alarmsystem.

Du kan enten bede din forhandler om at parre den med dit alarmsystem, eller du kan gøre det selv. 

Læs om parring af yderligere detektorer i brugervejledningen, som du finder her under Support.

Hvis du har installeret Avara Temp-sensorer, og temperaturen ikke vises på Min side, kan det være nødvendigt at parre sensorerne igen. Avara Temp kræver softwareversion 1029 eller højere i modemmet (firmware). Det er muligt at parre sensorerne til lavere versioner, men temperaturen vil ikke blive vist. 

Hvis du har opdateret firmwaren til 1029 efter at have parret dine sensorer, skal du parre sensorerne igen for at få vist temperaturen. 

Avara Mouse bruger den samme teknologi, som Avara bruger i alle bevægelsesdetektorer. Det er en passiv infrarød sensor (forkortet PIR), der reagerer på varme i bevægelse. Sensoren i Avara Mouse er "følsom" og reagerer på den varme, som en lille mus udstråler. På den måde kan du få en tidlig advarsel om ubudne gæster. Derefter kan du vælge dine egne foranstaltninger til at slippe af med musene.

Sirenedriveren (den sorte boks, der er forbundet med selve sirenen) har en anden type testknap end de andre detektorer. Testknappen består af 2 små metalflader, som man kortslutter, når man tester kommunikationen med hovedenheden. Kortslutningen kan ske med en flad skruetrækker af en vis bredde, som man sætter ned på begge flader på samme tid. Du kan også bruge noget aluminiumsfolie til at gøre det samme. Kortslut, indtil du får en kvitteringstone i hovedenheden. 

Avara anbefaler nu at installere sirenen (sirenedriver og sirenehorn) inde i autocamperen eller campingvognen. Det er for at sikre, at der ikke sætter sig fugt på sirenedriverens tilslutninger. Sørg for at placere sirenen, så sirenens driver er skjult, men så lyden tydeligt kan høres inde i autocamperen/campingvognen. 

(Hvis sirenen og sirenedriveren er monteret i motorrummet, skal disse monteres i et område, hvor vandsprøjt undgås, og det anbefales, at der sættes et bånd over testknappen for at undgå fejlkommunikation med hovedenheden).

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis du har glemt dit brugernavn og din adgangskode: Klik på "Min side" i øverste højre hjørne af Avara-hjemmesiden, og vælg derefter "Har du glemt din adgangskode?". Indtast dit brugernavn, som er den e-mailadresse, der er registreret for din bruger. 

Du vil modtage en e-mail fra Avara, hvor du skal klikke på et link for at oprette en ny adgangskode. 

Tjek "spamfilter" eller "junk mail", hvis du ikke modtager e-mailen i din indbakke inden for kort tid.

Hvis du har købt en Avara-alarm med abonnement, skal du have en konto til vores portal (alle alarmer undtagen Avara Basic). Du opretter en konto ved at registrere dig som ny bruger under Min side på www.avara.no og registrere serienummeret på modemet i alarmpakken. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis din alarm blev installeret af en forhandler, kan forhandleren have oprettet en konto til dig. I så fald skal du vælge "Glemt adgangskode" og indtaste din e-mailadresse, som du gav til forhandleren. Følg instruktionerne på skærmen.

Avara Moist måler den relative luftfugtighed (ofte angivet som RH%). Disse tal vil afvige fra en måling af absolut luftfugtighed som måles under en manuel kontrol hos en forhandler.. En relativ luftfugtighed på under 75% anses ikke for at være en kilde til udvikling af skimmel og råd. Hvis nogen af sensorerne viser mere end 85% over en periode, sender vi en advarsel om, at du skal være opmærksom og undersøge, om du kan se en mulig lækage. Hvis luftfugtigheden måles til over 90% i ca. 1 uge, sender vi en fugtalarm. Bilen/køretøjet skal da hurtigst muligt indleveres til inspektion/reparation på et autoriseret værksted.

Hver fugtsensor måler luftfugtighed én gang dagligt, og målingen sendes til "Min side". Her vil du kunne følge, hvordan den absolutte luftfugtighed varierer over tid.

Tryk på parringsknappen (mærket Pairing) under låget på hovedenhedenvent et øjeblik, og tryk så på den igen (dette bringer hovedenheden ind og ud af parringstilstand). Oplysninger om alle enheder, der er parret med hovedenheden, sendes nu til modemet. Tryk derefter på parringsknappen(Parring) på modemetvent et øjeblik, og tryk så på den igen. Nu sendes alle parringsoplysninger om alle detektorer til portalen, og du bør kunne se alle detektorer på listen. 

Hvis du stadig ikke kan se alle dine detektorer, skal du kontakte Avara support.

Dit abonnement skal køre kontinuerligt for ikke at risikere, at teleoperatøren bruger telefonnummeret (der hører til eSim-kortet i dit modem) til andre, hvis det ikke er aktivt i en periode på 6 måneder. Avara vil i så fald skulle fortsætte med at betale for dit abonnement til vores teleudbyder for at opretholde dit abonnement.

Du kan nemt oprette et skrivebordsikon på din mobiltelefon for at gøre det lettere at betjene din Avara-alarm. På den måde bliver adgangen til Min side på www.avara.no næsten som en APP. 

Følg beskrivelsen i dette dokument for at oprette skrivebordsikonet - det gælder for både iPhone- og Android-mobiler.

Hvis du allerede har en Avara-alarm med et abonnement, dækker dette abonnement også Avara Mouse og Avara Temp. 

Hvis du kun har købt Avara Mouse og/eller Avara Temp, skal du oprette en abonnementskonto på Avara-webstedet.

Se, hvordan du gør det længere oppe på denne side (Hvordan opretter jeg en konto til min alarm?).

Avara-modemmer indeholder software, som vi kan opdatere automatisk fra vores systemer. For at finde ud af, hvilken version dit modem har, skal du vælge Indstillinger Min side, og derefter Enheder. Nederst på siden vil du se Software og derefter nogle tal, f.eks. 1029. Det angiver versionsnummeret på dit modem. 

Du kan også se serienummeret på dit modem her.