Støtte

Hos Avara ønsker vi, at det skal være nemt at installere og bruge vores alarmer. Her finder du det, du har brug for, men husk også, at du altid kan kontakte os på post@avara.no eller på telefon +47 70 31 00 86 hvis du har brug for mere hjælp. Vi vil hjælpe dig så hurtigt som muligt!

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hovedenhedens batteriadvarsel er fælles for alle enheder i alarmsystemet (undtagen eventuelle fugtsensorer). Hver enhed har en LED, der blinker grønt, når alarmen er tændt, og detektoren har et nyt batteri.

Hvis en enheds batteri er lavt, vil den begynde at blinke rødt - korte blink hvert 10. sekund. For at finde den enhed, der har et lavt batteri, skal du tænde for alarmen (nat- eller tyverialarm) og tjekke hver enhed for at se, hvilken der blinker rødt.

Propangasdetektoren når normalt op på ca. 20 mA, når 12V-batteriet oplades eller vedligeholdes. Så betyder dette forbrug ikke noget. Hvis du frakobler opladeren, vil propangasdetektoren efter tre dage gå i strømbesparelsestilstand og bruge helt ubetydelig strøm. Det gør den ved kun at måle 4 gange om dagen, hvilket er nok, når enheden ikke er beboet.

Når alarmen er i nattealarmtilstand, vil bevægelsesdetektoren på hovedenheden registrere, at du er oppe og i gang. Hvis du også registreres af en indbrudsdetektor, vil alarmen forstå, at der ikke er tale om indbrud, og den vil ikke udløse en alarm, da hovedenheden vil se dig først.

I denne sammenhæng er udtrykket "anæstesigas" ikke særlig præcist. Hvilken slags gas, der er tale om, er helt ukendt og genstand for mange spekulationer. Traditionelle "narkosegasalarmer" er derfor udstyret med en sensor, der antages at kunne detektere de relevante gasser, men med en høj grad af usikkerhed. Sådanne sensorer er hovedårsagen til falske alarmer og til, at alarmsystemerne ikke bliver udnyttet. Det skaber en falsk følelse af sikkerhed.

Avara har derfor valgt at løse opgaven med at registrere stød og indbrud udefra med smartere eksterne detektorer og indbrudsdetektorer. Dette vil stadig give en tidligere advarsel end en gasdetektor.
"Universal gas detector" er stadig tilgængelig som en mulighed, hvis det kræves.

Når du tester propangasdetektoren med gas, vil du se, at den blinker rødt efter et par sekunder. Så har den registreret gassen. Der skal være gas til stede i detektoren i yderligere 1 minut, før der udløses en alarm. Dette er designet til at eliminere potentielle falske alarmer, der udløses af kortvarige gasemissioner, f.eks. fra en hund, der ligger på gulvet og "gasser".

Du er velkommen til at trykke på testknappen på propangasdetektoren, når du har bekræftet, at den registrerer gas som beskrevet ovenfor. Du bør modtage en kvitteringstone fra hovedenheden - så ved du, at detektoren kommunikerer med hovedenheden og vil advare dig, hvis der registreres gas.

Bevægelse på ydersiden er ikke indbrud eller ulovligt. Derfor er det ikke en alarmtilstand. I en nattealarm er det derimod meget mere interessant at blive advaret om, da det kan være et forestående indbrud. Derfor er der en forskel.

Vi har dog valgt, at de eksterne detektorer skal blinke, når nogen kommer under dem, selv i tyverialarmtilstand. 

Nej, det hjælper ikke. Selvom der er en forsinkelse i inputtet, er der allerede sendt en meddelelse til sirenen og modemmet. Og hvis ingen kvittering fra hovedenheden er blevet læst på kort tid, sendes alarmen ud fra modemet, og sirenen slår alarm.

Det afhænger af dets anvendelse og vil variere. Hvis du ikke får besked om lavt batteriniveau, skal du skifte alligevel efter 5 år. Det sikrer, at batterierne ikke begynder at lække og derved kan ødelægge enhederne.

Ja, det er det. Brug kun alkaliske batterier af høj kvalitet. Batterier af dårlig kvalitet kan svigte over tid og i kulde.

Avara Moist bruger sensorer, der måler den relative luftfugtighed (RH%). Manuelle målere med pigge måler absolut fugtighed. Værdierne kan ikke sammenlignes direkte og har ikke en fast omregning. Generelt har relative fugtighedsmålinger derfor en højere numerisk værdi end absolutte målinger, uden at fugtigheden af den grund er højere.
Avara's målemetode er mere præcis til at opdage risikoen for skimmeldannelse og ikke kun fugtighed.

I teorien "uendelig". De vil ikke drænes, men de ældes. Det gør sensoren også, så vi anslår sensorens levetid til 15 år, men den kan være både længere og kortere. Hvis sensoren udsættes for en direkte lækage og er fyldt med vand eller er lang i høj luftfugtighed, anses den for at være opbrugt, den har gjort sit arbejde og skal udskiftes.

Alle sensorer, der er parret med modemet, gemmes i hukommelsen, og modemet forventer måledata fra alle. Hvis en eller flere sensorer holder op med at sende, vil de efter et par dage blive meldt savnet, og du vil blive underrettet via SMS og e-mail, hvilke sensorer der ikke fungerer.

Sensorerne sender kun en enkelt kort transmission dagligt. For at spare på batteriet er der ingen dobbeltkontrol og flere forsøg. Det betyder, at det tager lidt, før en forsendelse ikke ankommer. Dette kan ske uden forringelse af funktionen, så længe sensoren transmitterer mindst en gang om ugen. Sensorer, der er placeret dårligt, kan opføre sig sådan. Der er derfor ikke behov for at gøre noget, før en sensor holder op med at transmittere.

Hvis alle detektorer er med bevægelsesdetektor oppe, kan vi disse registrere bevægelse i rækkefølge, der svarer til, at du stiger ud af bilen / vognen og slukker alarmen automatisk for dig.
Hvis du også flytter hovedenheden, efter at den er tændt i natalarm, vil den slukke, da den opfatter dette som kørende og derfor automatisk slukke alarmen for dig.

Når alarmen er monteret, fungerer den normalt.

Hvis du har været inde og slået alarmen til, derefter gået ud for at teste, så har alarmen registreret bevægelse indefra og ud og derfor slukket igen.
For at teste denne funktion skal du tænde alarmen og afslutte hurtigt. Vent tre minutter, og du vil derefter kunne udløse en alarm ved at åbne en dør / luge med en tyverisensor.

Hvis alarmen lige er slået til eller fra, er den optaget af at kommunikere med alle detektorerne. Vent et øjeblik, og prøv igen.

Hvis du opdager, at en udvendig detektor løsner sig, er det tegn på, at den ikke er blevet rengjort ordentligt eller med det forkerte rengøringsmiddel. Vær især opmærksom på, at hvis bilen er blevet behandlet med lakforsegling eller lignende, kan der være behov for særlige rengøringsmidler. Kontakt om nødvendigt den person, der har udført arbejdet.

På den måde kan du finde ud af, hvilken detektor der er placeret hvor, og give dem deres eget navn:

  • Indstil nattealarmen, og gå ud af autocamperen eller campingvognen og mindst 3 meter til siden, så ingen af de eksterne detektorer "ser" dig.
  • NB - vent 3 minutter, indtil alarmen er aktiveret, før du fortsætter!
  • Gå derefter hen til væggen i din autocamper/campingvogn, under en af dine eksterne detektorer, og bevæg dig under den i mindst 30 sekunder, indtil du hører den interne alarm fra hovedenheden (nattealarm) - konstant pep
  • Gå ind i autocamperen/campingvognen, og slå alarmen fra.
  • Gå derefter til Min side, vælg Alarmer og derefter Hændelser: Du vil se ID-nummeret på den enhed, der sendte alarmen til portalen (Udendørs PIR).

For indbrudsdetektorer: Gør det samme som ovenfor, vent 30 sekunder, og åbn så en dør, hvor der er installeret en indbrudsdetektor. Sørg for, at du bliver "set", vent, til du hører den indvendige alarm i hovedenheden, og gå så ind og sluk for alarmen. Gå til Min side osv... og noter, hvilken dør/garage det var.

Gentag dette for 3 af dine 4 tyverialarmer. Så har du ID på disse 3 og ved også, hvor den 4. er monteret.

Det tager 3 minutter, fra du tænder for alarmen, til den er aktiveret. Det gælder både for natalarmer og tyverialarmer. 

I løbet af disse 3 minutter kan du bevæge dig frit inde i autocamperen/campingvognen og gå ind og ud af dørene.

Når en af dine detektorer blinker eller lyser rødt, betyder det, at batterierne er ved at være flade. Udskift alle batterierne i detektoren. Se brugervejledningen her på Support eller se, hvordan du skifter batteri på vores YouTube-kanal - https://www.youtube.com/@AvaraAS

Tryk på testknappen på detektoren for at kontrollere, at der er kommunikation med hovedenheden. Når du trykker på knappen, skal du få en kvitteringstone fra hovedenheden inden for et par sekunder.

På de indbrudsdetektorer, der bruges i døre og lemme, er testknappen placeret nederst til højre. 

eksterne detektorer er knappen en sort gummiknap, der er mærket "Parring". 

propan-og universalgasdetektorerne sidder knappen nederst til højre.

Du kan nemt udvide alle Avara-alarmer med ekstra detektorer. Køb den ønskede detektor hos en forhandler. Alle nye detektorer, der ikke er inkluderet i alarmpakken, skal parres til dit alarmsystem.

Du kan enten bede din forhandler om at parre den med dit alarmsystem, eller du kan gøre det selv. 

Læs om parring af yderligere detektorer i brugervejledningen, som du finder her under Support.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis du har glemt dit brugernavn og din adgangskode: Klik på "Min side" i øverste højre hjørne, og vælg derefter "Har du glemt din adgangskode?"

Hvis du har købt Avara Basic Plus, Avara Lite, Avara Moist eller Avara Premium, skal du have en konto til vores portal. For at oprette en konto skal du registrere dig som ny bruger under Min side på www.avara.no og registrere serienummeret på modemet i alarmpakken. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis din alarm blev installeret af en forhandler, kan forhandleren have oprettet en konto til dig. I så fald skal du vælge "Glemt adgangskode" og indtaste din e-mailadresse, som du gav til forhandleren. Følg instruktionerne på skærmen.

Avara Moist måler den relative luftfugtighed (ofte angivet som RH%). Disse tal vil afvige fra en måling af absolut luftfugtighed som måles under en manuel kontrol hos en forhandler.. En relativ luftfugtighed på under 75% anses ikke for at være en kilde til udvikling af skimmel og råd. Hvis nogen af sensorerne viser mere end 85% over en periode, sender vi en advarsel om, at du skal være opmærksom og undersøge, om du kan se en mulig lækage. Hvis luftfugtigheden måles til over 90% i ca. 1 uge, sender vi en fugtalarm. Bilen/køretøjet skal da hurtigst muligt indleveres til inspektion/reparation på et autoriseret værksted.

Hver fugtsensor måler luftfugtighed én gang dagligt, og målingen sendes til "Min side". Her vil du kunne følge, hvordan den absolutte luftfugtighed varierer over tid.

Tryk på parringsknappen (mærket Pairing) under låget på hovedenheden, vent et øjeblik, og tryk så igen (dette bringer hovedenheden ind og ud af parringstilstand). Oplysninger om alle enheder, der er parret med hovedenheden, sendes nu til modemet. Tryk derefter påparringsknappen på modemet, vent et øjeblik, og tryk så igen. Nu sendes alle parringsoplysninger om alle detektorer til portalen, og du bør kunne se alle detektorer på listen.

Dit abonnement skal køre kontinuerligt for ikke at risikere, at teleoperatøren bruger telefonnummeret (der hører til eSim-kortet i dit modem) til andre, hvis det ikke er aktivt i en periode på 6 måneder. Avara vil i så fald skulle fortsætte med at betale for dit abonnement til vores teleudbyder for at opretholde dit abonnement.

Du kan nemt oprette et skrivebordsikon på din mobiltelefon for at gøre det lettere at betjene din Avara-alarm. På den måde bliver adgangen til Min side på www.avara.no næsten som en APP. 

Følg beskrivelsen i dette dokument for at oprette skrivebordsikonet - det gælder for både iPhone- og Android-mobiler.