Parring av enheter

Generelt om parring av flere detektorer til hovedenhet

MERK – Alle pakker kommer med ferdig parrede enheter. Kjøper du flere løse detektorer i tillegg må disse parres inn i systemet.

Begynn med å sette hovedenhet i parremodus:

 • Vipp opp lokket/fronten på hovedenheten ved å trekke ut fronten i bunnen av dekselet. Lokket er hengslet i toppen og delt i luftespalten rundt kanten.
 • Midt på printkortet inne i enheten ser du en liten trykk-knapp merket «Pairing» – trykk på denne knappen og den gule LED-indikatoren vil begynne å blinke.
 • Nå er hovedenheten i parremodus.
 • Du kan ta den ut av parremodus ved å trykke på knappen igjen, eller la hovedenheten gå ut av parremodus av seg selv etter 3 minutter.
 • Når parreindikatoren blinker, trykk på knappen på den detektoren som skal pares inn.
 • Hvis paring ble utført korrekt skal det høres et lydsignal fra hovedenheten og parreindikatoren i hovedenheten blinker raskere en kort stund.

Man kan parre inn inntil 64 enheter i systemet. Prinsippet er likt stort sett for alle enheter (se under for avvik til dette).

Dersom du ikke får paret inn en detektor, slå av parring i hovedenheten og gjør et nytt forsøk. Dersom du ikke lykkes nå, kontakt support hos Avara – se www.avara.no for detaljer.

Parring av kodebrikker

Kodebrikker parres inn på samme måte som andre enheter. Man kan parre inn inntil 8 kodebrikker.

 1. Se punktet over for å finne parreknappen i hovedenheten
 2. Trykk på parreknappen inne i hovedenheten og lukk fronten
 3. Hold kodebrikken i vanlig posisjon tett opptil og under hovedenheten og trykk på nedre del av lokket. Ved vellykket parring høres et kort lydsignal
 4. Ta hovedenheten ut av parremodus ved å trykke på parreknappen igjen, eller la den gå ut av seg selv etter ca ett minutt
 5. Se punktet over for feil ved parring

Parring av Modem og hovedenhet

Denne parringen er litt annerledes siden det er hovedenheten som parres til modemet. Sett derfor først modemet i parremodus ved å trykke på parreknappen, og så trykker du på parreknappen i hovedenheten. Du får bekreftelse ved blinkende lys og kort lydsignal. 

Parring av fuktsensorer

Fuktsensorer parres IKKE med Hovedenheten, men med Modemet (merk at fuktsensorer som ble levert som en del av pakken Avara Moist eller Avara Premium allerede er parret). Slik parrer du de ekstra fuktsensorene:

 1. Trykk på parreknappen på Modemet. Parreindikatoren skal så blinke.
 2. Parreknappen på fuktsensoren nås gjennom det lille hullet på toppen av sensoren. Bruk en butt gjenstand til å trykke på knappen. IKKE bruk en spiss gjenstand da dette vi ødelegge parreknappen
 3. Trykk på knappen på hver fuktsensor som skal parres inn. Vellykket parring kvitteres med raskere blinking i både fuktsensoren og parreindikatoren på modemet (ikke lyd).
 4. Ta Modemet ut av parremodus ved å trykke på parreknappen igjen, eller la den gå ut av seg selv etter ca ett minutt.