Ny alarmstandard til autocampere og campingvogne

Avara alarmer er en ny standard for alarmer til autocampere og campingvogne. Her kan du læse hvorfor.

Færre falske alarmer

Altid på

Alarm også tilgængelig

Oversigt over indeklima

Bedre løsning til "narkosegas"

Smart nat alarm

Enkel og hurtig installation

Kontinuerlig fugtmåling

Kontinuerlig fugtmåling med tidlig advarsel

Vandlækager i en autocamper eller campingvogn kan føre til store omkostninger. Derfor har vi udviklet Avara Moist, en helt ny og patentanmeldt løsning, der kontinuerligt måler fugt.

Selve fugtmålingen udføres ved hjælp af små sensorer, der er fast installeret på flere strategiske steder i autocamperen eller campingvognen. Sensoren udfører et fugttjek - hver dag, hele året rundt. Det betyder, at potentielle utætheder opdages på et tidligt tidspunkt, så fugt-, svampe- og rådskader kan udbedres, før skaderne bliver for omfattende. Det betyder, at du ikke behøver at risikere at stå uden din autocamper eller campingvogn i værste fald en hel sæson.

Ekstra sikkerhed mellem hver fugtkontrol

Nogle vil hævde, at med en såkaldt "tæthedsgaranti" fra autocamperproducenten, vil alle omkostninger være dækket. Det er desværre kun delvist korrekt - garantien dækker ikke følgeskader, såsom at man ikke kan bruge autocamperen eller campingvognen, før skaden er blevet repareret. Desuden kræver producenterne kun en fugtkontrol en gang om året. Hvis du er rigtig uheldig, kan der ske meget mellem hvert fugteftersyn.

Bevarer gensalgsværdien

En brugt autocamper eller campingvogn, der har lidt store fugtskader, falder hurtigt i værdi og bliver svær at sælge igen. Avara Moist gemmer alle dine måledata, så du har en værdifuld historik at henvise til. Det bidrager til at øge værdien, når du sælger eller bytter.

Undgå konflikter efter salget

Når man køber en brugt autocamper eller campingvogn, som efterfølgende viser sig at have fugtskader, opstår der ofte konflikter mellem køber og sælger. Med historikken fra Avara Moist er det nemt at redegøre for, hvordan tilstanden har været over tid, og om eventuelle utætheder er blevet repareret, inden råd og skimmelsvamp er opstået. Det kan give øget tryghed for både sælger og køber - og bidrage til øget gensalgsværdi.

Husk, at fugt kan give grobund for eventuel svampe- og skimmelvækst. For mange mennesker kan det føre til allergi, så kontinuerlig brug af Avara Moist kan også forbedre indeklimaet og føre til et bedre helbred.