Ny alarmstandard for bobil- og campingvogn​

Avara alarmer er en ny standard for alarmer til bobiler og campingvogner. Her kan du lese hvorfor.

Færre falske alarmer

Alltid påslått

Alarm også i opplag

Oversikt over inneklima

Bedre løsning for "narkosegass"

Smart nattalarm

Enkel og rask montering

Kontinuerlig fuktmåling

Bedre løsning for «narkosegass»

Såkalt «narkosegass» er et omdiskutert tema, og det råder stor usikkerhet hvorvidt dette er et reelt problem. Vi tar ikke stilling i den diskusjonen, men tilnærmer oss problemet på en annen måte som vi vet er effektiv.

Avara har utviklet utvendige bevegelsesdetektorer med automatisk varsellys. Disse vil varsle alle typer tilslag utenfra. Personer som beveger seg nær bobilen eller campingvognen vil også bli gjort oppmerksomme på at alarm er aktivert. Dette alene vil i de aller fleste tilfeller være nok til at kriminelle vil velge å trekke seg tilbake.

Andre produsenter averterer med såkalt “narkosegassdetektor”. Det vi vet er at kriminelle faktisk ikke bruker ekte narkosegass – den kan ta livet av personer inne i bobilen eller campingvognen. Disse detektorene er gassdetektorer som reagerer på “det meste” i håp om å treffe det man tror kan være bedøvende. Det fører til at mange bobil- og campingvognbrukere opplever mange falske alarmer fra de minste ting.

Færre falske alarmer
Vår oppfatning er at det er spekulativt og useriøst å kalle noe «narkosegassdetektor». Slike detektorer er også notoriske kilder til falske alarmer og resulterer i at brukerne av bobil og campingvogn ikke bruker alarmen.

Avara tilbyr i stedet en “universalgassdetektor” for den som ønsker en detektor for ukjente gasser. Denne detektoren kobles sammen med nattalarmfunksjonen i våre alarmer. Da slås den på sammen med nattalarmen, og du unngår å få falske alarmer før du kryper til køys!