Ny alarmstandard for bobil- og campingvogn​

Avara alarmer er en ny standard for alarmer til bobiler og campingvogner. Her kan du lese hvorfor.

Færre falske alarmer

Alltid påslått

Alarm også i opplag

Oversikt over inneklima

Bedre løsning for "narkosegass"

Smart nattalarm

Enkel og rask montering

Kontinuerlig fuktmåling

Avara sikrer bedre løsning for «narkosegass»

Såkalt «narkosegass» er et mye omdiskutert tema, og det råder stor usikkerhet hvorvidt dette er et reelt problem. Vi tar ikke stilling i diskusjonen, men velger å tilnærme oss problemet på en måte som vi vet er effektiv.

Avara har utviklet utvendige bevegelsesdetektorer med automatisk varsellys – disse vil varsle om alle typer tilslag utenfra. Personer som beveger seg nær bobilen eller campingvognen vil også få varsel om at alarmen er aktivert. Dette vil i de fleste tilfeller være nok til at kriminelle velger å trekke seg tilbake.

Flere alarmprodusenter reklamerer med såkalt «narkosegassdetektor». Det vi vet er at kriminelle faktisk ikke bruker ekte narkosegass – det kan ta livet av personene inne i bobilen eller campingvognen. Mange alarmer har derfor gassdetektorer som reagerer på «det meste» i håp om å treffe det man tror kan være bedøvende gass. Dette fører til at mange bobil- og campingvognbrukere opplever mange falske alarmer forårsaket av de minste ting.

Færre falske alarmer med Avara

Vi mener at det er spekulativt å si at alarmsystemer har «narkosegassdetektor». Slike detektorer er også kilden til hyppig forekomst av falske alarmer – noe som ofte resulterer i at brukerne av bobilen eller campingvognen slutter å bruke alarmen.

Avara tilbyr i stedet en «universalgassdetektor» for den som ønsker en funksjon som fanger opp ukjente gasser. Detektoren kobles sammen med alarmfunksjonen i Avaras alarmer. Da slås detektoren på sammen med nattalarmen – og du unngår falske alarmer i løpet av natten.