Ny alarmstandard for bobil- og campingvogn​

Avara alarmer er en ny standard for alarmer til bobiler og campingvogner. Her kan du lese hvorfor.

Færre falske alarmer

Alltid påslått

Alarm også i opplag

Oversikt over inneklima

Bedre løsning for "narkosegass"

Smart nattalarm

Enkel og rask montering

Kontinuerlig fuktmåling

Kontinuerlig fuktmåling med tidlig varsling

Vannlekkasjer i bobil eller campingvogn kan føre til store kostnader. Derfor har vi utviklet Avara Moist, en helt ny og patentsøkt løsning som kontinuerlig måler fukt.

Selve fuktmålingen gjøres med små sensorer som er permanent montert på flere strategiske steder i bobilen eller campingvognen. Sensoren utfører fuktkontroll – hver dag, hele året. Dermed avdekkes mulige lekkasjer tidlig, slik at fukt-, sopp- og råteskader kan utbedres før skaden blir for omfattende. Da slipper du å risikere å være uten bobil eller campingvogn, i verste fall gjennom en hel sesong.

Ekstra sikkerhet mellom hver fuktkontroll

Noen vil hevde at med såkalt «tetthetsgaranti» fra bobilprodusenten, vil alle kostnader dekkes. Dette er dessverre bare delvis riktig – garantien dekker ikke følgeskader som at du for eksempel ikke får benyttet bobilen eller campingvognen før skaden er utbedret. I tillegg krever produsentene kun at det foretas fuktkontroll én gang i året. Er du riktig uheldig, er det mye som kan skje mellom hver fuktkontroll.

Bevarer annenhåndsverdien

En brukt bobil eller campingvogn, som har hatt store fuktskader, synker raskt i verdi og blir vanskelig å selge videre. Avara Moist lagrer alle dine måledata, slik at du får en verdifull historikk å vise til. Dette bidrar til økt verdi ved salg eller innbytte.

Unngå konflikter i etterkant av salg

Ved kjøp av en brukt bobil eller campingvogn, som i etterkant viser seg å ha fuktskade, oppstår det ofte konflikt mellom kjøper og selger. Med historikken fra Avara Moist, er det enkelt å redegjøre for hvordan tilstanden har vært over tid og om eventuelle lekkasjer har blitt utbedret før det har oppstått råte og sopp. Dette kan gi økt trygghet for både selger og kjøper – og bidra til økt annenhåndsverdi.

Husk at fukt kan gi grobunn for mulige sopp- og råteutbredelser. Dette kan hos mange føre til allergier, så kontinuerlig bruk av Avara Moist kan også bedre inneklimaet og føre til bedre helse.