Ny alarmstandard for bobil- og campingvogn​

Avara alarmer er en ny standard for alarmer til bobiler og campingvogner. Her kan du lese hvorfor.

Færre falske alarmer

Alltid påslått

Alarm også i opplag

Oversikt over inneklima

Bedre løsning for "narkosegass"

Smart nattalarm

Enkel og rask montering

Kontinuerlig fuktmåling

Kontinuerlig fuktmåling med tidlig varsling

Det å oppdage vannlekkasjer i en bobil eller campingvogn så tidlig som mulig kan spare deg for store kostnader. Derfor har vi utviklet Avara Moist, en helt ny og patentsøkt løsning som kontinuerlig måler etter fukt.

Fuktmålingen gjøres med et antall små sensorer som er permanent montert på strategiske steder i bobilen eller campingvognen. De utfører fuktkontroll hver eneste dag, hele året. Dermed avdekkes eventuelle lekkasjer tidlig, slik at større fukt-, sopp- og råteskader kan utbedres tidlig – før skaden blir omfattende. Da slipper du å risikere å være uten bobil eller campingvogn – i verste fall gjennom en hel sesong!

Oppdager det som skjer mellom hver fuktkontroll
Noen vil kanskje innvende at med såkalt “tetthetsgaranti” fra produsenten av bobilen eller campingvognen dekkes alle kostnader. Det er bare delvis riktig – den dekker ikke følgeskader som at du for eksempel ikke får benyttet bobilen din før skaden er utbedret. I tillegg krever produsenten kun at det foretas fuktkontroll én gang hvert år! Er du uheldig, kan det skje mye i løpet av året siden forrige fuktkontroll.

Bevar annenhåndsverdien
En brukt bobil eller campingvogn som har hatt store fuktskader synker raskt i verdi.
Avara Moist lagrer alle måledata slik at du får en verdifull historikk å vise til, noe som bidrar til økt verdi ved salg og innbytte.

Unngå konflikter
Ved kjøp av en brukt bobil eller campingvogn, som i etterkant viser seg å ha fuktskade, oppstår ofte en konflikt mellom kjøper og selger. Med historikken fra Avara Moist kan slike konflikter unngås da det kan redegjøres for hvordan tilstanden har vært over tid, og eventuelle lekkasjer som er utbedret før råte og sopp har oppstått. Dette vil igjen gi økt trygghet både for selger og kjøper, og bidra til økt annenhåndsverdi.

Fukt gir også grobunn for mulige sopp- og råteutbredelser. Dette kan hos mange føre til allergier og sykdommer, så Avara Moist kan også bidra til en bedre helse.