Nieuwe alarmstandaard voor campers en caravans

Avara alarmen zijn een nieuwe standaard voor alarmen voor campers en caravans. Hier lees je waarom.

Minder valse alarmen

Altijd aan

Wekker ook beschikbaar

Overzicht binnenklimaat

Betere oplossing voor "narcotisch gas"

Slimme nachtwekker

Eenvoudige en snelle installatie

Continue vochtmeting

Continue vochtmeting met vroegtijdige waarschuwing

Waterlekken in een camper of caravan kunnen leiden tot grote kosten. Daarom hebben we Avara Moist ontwikkeld, een gloednieuwe oplossing waarvoor patent is aangevraagd en die continu vocht meet.

De werkelijke vochtmeting wordt uitgevoerd met behulp van kleine sensoren die permanent op verschillende strategische plaatsen in de camper of caravan zijn geïnstalleerd. De sensor voert een vochtcontrole uit - elke dag, het hele jaar door. Dit betekent dat potentiële lekkages in een vroeg stadium worden gedetecteerd, zodat vocht-, schimmel- en rotschade kan worden gerepareerd voordat de schade te groot wordt. Dit betekent dat je niet het risico hoeft te lopen dat je in het ergste geval een heel seizoen zonder je camper of caravan zit.

Extra zekerheid tussen elke vochtcontrole

Sommigen beweren dat met een zogenaamde "dichtheidsgarantie" van de camperfabrikant alle kosten gedekt zijn. Helaas is dit maar gedeeltelijk waar - de garantie dekt geen gevolgschade, zoals het niet kunnen gebruiken van de camper of caravan totdat de schade is gerepareerd. Bovendien vereisen fabrikanten slechts één keer per jaar een vochtinspectie. Als je echt pech hebt, kan er veel gebeuren tussen elke vochtinspectie.

Behoudt restwaarde

Een gebruikte camper of caravan die veel vochtschade heeft opgelopen, daalt snel in waarde en wordt moeilijk door te verkopen. Avara Moist slaat al je meetgegevens op, zodat je een waardevolle geschiedenis hebt om naar te verwijzen. Dit draagt bij aan een hogere waarde bij verkoop of inruil.

Conflicten na de verkoop vermijden

Bij het kopen van een gebruikte camper of caravan die achteraf vochtschade blijkt te hebben, ontstaan vaak conflicten tussen koper en verkoper. Met de geschiedenis van Avara Moist is het eenvoudig om te verantwoorden hoe de conditie in de loop der tijd is geweest en of eventuele lekkages zijn gerepareerd voordat rot en schimmel zijn ontstaan. Dit kan meer zekerheid bieden voor zowel verkoper als koper - en bijdragen aan een hogere doorverkoopwaarde.

Vergeet niet dat vocht een broedplaats kan zijn voor mogelijke schimmelgroei. Voor veel mensen kan dit leiden tot allergieën, dus voortdurend gebruik van Avara Moist kan ook het binnenklimaat verbeteren en leiden tot een betere gezondheid.