Ny larmstandard för husbilar och husvagnar

Avara-larm är en ny standard för larm för husbilar och husvagnar. Här kan du läsa varför.

Färre falsklarm

Alltid på

Larm även i vinterupplagan

Översikt över inomhusklimat

Bättre lösning för "narkosgas"

Smart nattlarm

Enkel och snabb installation

Kontinuerlig fuktmätning

Avara säkrar bättre lösning för "narkotisk gas"

Så kallad "anestesigas" är ett mycket omdiskuterat ämne och det råder stor osäkerhet om detta är ett verkligt problem. Vi tar inte ställning i diskussionen, utan väljer att närma oss problemet på ett sätt som vi vet är effektivt.

Avara har utvecklat externa rörelsedetektorer med automatiska varningsljus - dessa larmar dig vid alla typer av yttre påverkan. Personer som rör sig i närheten av husbilen eller husvagnen får också ett meddelande om att larmet har aktiverats. I de flesta fall räcker det för att brottslingarna ska dra sig tillbaka.

Flera larmtillverkare gör reklam för en så kallad "narkosgasdetektor". Vad vi vet är att kriminella inte använder riktig narkosgas - den kan döda människorna i husbilen eller husvagnen. Många larm har därför gasdetektorer som reagerar på "det mesta" i hopp om att träffa vad man tror är bedövningsgas. Detta leder till att många husbils- och husvagnsanvändare upplever många falsklarm som orsakas av de minsta saker.

Färre falska larm med Avara

Vi anser att det är spekulativt att påstå att larmsystem har "narkosgasdetektorer". Sådana detektorer ger också ofta upphov till falsklarm - vilket ofta leder till att de som använder husbilen eller husvagnen slutar använda larmet.

Istället erbjuder Avara en "universal gasdetektor" för den som vill ha en funktion som detekterar okända gaser. Detektorn kopplas till larmfunktionen i Avaras larm. Detektorn kopplas då på tillsammans med nattlarmet - och du slipper falsklarm under natten.