Ny larmstandard för husbilar och husvagnar

Avara-larm är en ny standard för larm för husbilar och husvagnar. Här kan du läsa varför.

Färre falsklarm

Alltid på

Larm även i vinterupplagan

Översikt över inomhusklimat

Bättre lösning för "narkosgas"

Smart nattlarm

Enkel och snabb installation

Kontinuerlig fuktmätning

Kontinuerlig fuktmätning med tidig varning

Vattenläckage i en husbil eller husvagn kan leda till stora kostnader. Därför har vi utvecklat Avara Moist, en helt ny och patentsökt lösning som kontinuerligt mäter fukt.

Den faktiska fuktmätningen utförs med små sensorer som är fast installerade på flera strategiska platser i husbilen eller husvagnen. Sensorn utför en fuktkontroll - varje dag, året runt. Det innebär att eventuella läckage upptäcks i ett tidigt skede, så att fukt-, svamp- och rötskador kan repareras innan skadorna blir för omfattande. Du behöver alltså inte riskera att i värsta fall stå utan din husbil eller husvagn under en hel säsong.

Extra säkerhet mellan varje fuktkontroll

Vissa skulle hävda att med en så kallad "täthetsgaranti" från husbilstillverkaren täcks alla kostnader. Tyvärr stämmer det bara delvis - garantin täcker inte följdskador, t.ex. att husbilen eller husvagnen inte kan användas förrän skadan har reparerats. Dessutom kräver tillverkarna bara en fuktkontroll en gång om året. Om du har riktig otur kan det hända mycket mellan varje fuktkontroll.

Bevarar återförsäljningsvärdet

En begagnad husbil eller husvagn som har drabbats av stora fuktskador minskar snabbt i värde och blir svår att sälja vidare. Avara Moist lagrar alla dina mätdata och ger dig en värdefull historik att hänvisa till. Detta bidrar till ett ökat värde vid försäljning eller inbyte.

Undvik konflikter efter försäljningen

Vid köp av en begagnad husbil eller husvagn som i efterhand visar sig ha fuktskador uppstår ofta konflikter mellan köpare och säljare. Med historiken från Avara Moist är det enkelt att redogöra för hur skicket har varit över tid och om eventuella läckage har åtgärdats innan röta och mögel har uppstått. Detta kan ge ökad trygghet för både säljare och köpare - och bidra till ökat andrahandsvärde.

Tänk på att fukt kan utgöra en grogrund för eventuell svamp- och mögeltillväxt. För många människor kan detta leda till allergier, så kontinuerlig användning av Avara Moist kan också förbättra inomhusklimatet och leda till bättre hälsa.