Brukerstøtte for "Min side"

For å løse ditt problem raskt, se om problemene du opplever er adressert i seksjonen “Vanlige spørsmål”. Hvis ikke ta kontakt med Avara gjennom e-post.

Vanlige spørsmål

Om du har glemt ditt brukernavn og passord: Klikk på «Min side» oppe til høyre, og velg deretter «Forgot your Password?»

Om du har et Avara Basic Plus, Moist eller Premium abonnement trenger du en konto. Konto opprettes ved å følge anvisningene som fulgte med i pakken når du kjøpte produktet. Om det ble installert av en forhandler, vil forhandleren ha opprettet konto for deg.

Avara Moist måler relativ fuktighet. Tallene der vil derfor avvike fra en måling av absolutt fuktighet. En relativ fuktighet på under 75% anses ikke som kilde for utvikling av sopp og råte. Dersom målingen ligger mellom 75 og 80% vil vi sende et varsel om at man bør følge med, og gjerne undersøke om man kan se en mulig lekkasje. Om fuktigheten måles til over 80% over litt tid så vil vi sende en fuktalarm. Da bør bilemn/vognen inn for kontroll/utbedring på et sertifisert verksted snarest.

Hver fuktsensor måler fuktighet en gang i døgnet, og målingen sendes inn til «Min side». Her vil du kunne følge med på hvordan den absolutte fuktigheten varierer over tid.

Trykk på parreknappen under lokket på hovedenheten, vent litt og trykk igjen (tar hovedenheten inn og ut av parremodus). Da sendes informasjon av alle enheter innparret på hovedenheten over til modemet. Trykk så på parreknappen på modemet, vent litt og trykk igjen. Da sendes all parreinformasjon om alle detektorer til portalen.