Brukerstøtte fysiske enheter

For å løse ditt problem raskt, se om problemene du opplever er adressert i seksjonen “Vanlige spørsmål”. Hvis ikke ta kontakt med forhandleren hvor du kjøpte din Avara alarm.

Vanlige spørsmål

Hovedenhetens batterivarsel er felles for alle enhetene i alarmsystemet (unntatt eventuelle fuktsensorer). Hver enhet har en lysdiode som blinker grønt når de er slått på og har friskt batteri. Hvis batteriet på en enhet er svakt, begynner den å blinke rødt. Korte blink hvert 10. sekund. For å finne den enheten som har svakt batteri så slå på alarmen og se på hver og en av enhetene og se hvem av dem som blinker rødt.

Propangassdetektoren vil normalt rekke ca. 20mA når 12V batteriet står på lading eller vedlikeholdslading. Da betyr ikke dette forbruket noe. Hvis du kobler fra laderen vil propangassdetektoren etter tre døgn gå over i strømsparemodus og bruke helt ubetydelig med strøm. Det gjør den ved å måle bare 4 ganger i døgnet, noe som er nok når enheten ikke er bebodd.

Når alarmen er i nattalarmmodus vil bevegelsesdetektoren på hovedenheten registrere at du er oppe og rusler om natten og hvis du da også blir detektert av en innbruddsdetektor vil alarmen forstå at det ikke er innbrudd og vil ikke gi alarm siden hovedenheten vil se deg først.

I denne sammenheng er begrepet «narkosegass» lite presist. Hva slags gass det er, er helt ukjent og gjenstand for mange spekulasjoner. Tradisjonelle «narkosegassalarmer» er derfor bestykket med en sensor man antar kan detektere aktuelle gasser, men det er med en stor grad av usikkerhet. Slike sensorer er hovedårsaken til falske alarmer og at alarmsystemer ikke tas i bruk. Det skaper falsk trygghet. Avara har derfor valgt å løse oppgaven med å detektere tilslag og innbrudd utenfra ved hjelp av smartere utvendige detektorer og innbruddsdetektorer. Det vil uansett varsle tidligere enn en gassdetektor.
«Universalgassdetektor» er likevel tilgjengelig som tilvalg hvis det er ønskelig, mot vår egen anbefaling.

Når du tester propangassdetektoren med gass vil du se at den etter noen sekunder blinker rødt. Den har da registrert gassen. Det går da ytterligere ett minutt før det gis alarm. Dette for å eliminere potensielle falske alarmer utløst av kortvarig gassutslipp, for eksempel fra en hund som ligger på gulvet og «gasser».

Bevegelse på utsiden er ikke innbrudd eller ulovlig. Derfor er dette ikke en alarmtilstand. I nattalarm er dette derimot mye mer interessant å bli varslet om, da det kan være snakk om et forestående innbrudd. Derfor er det forskjell.

Nei, det hjelper ikke. Selv om det er forsinkelse ved inngang så er det allerede sendt beskjed til sirene og modem. Og hvis det ikke i løpet av kort tid kommer kvittering fra hovedenheten at gyldig kodebrikke har blitt lest så sendes alarmen ut fra modemet og sirenen gir alarm.

Det kommer an på bruken og vil variere. Hvis du ikke får beskjed om lavt batteri så bytt uansett etter 5 år. Det sikrer at batteriene ikke begynner å lekke og derved kunne ødelegge enhetene.

Ja. Bruk kun høykvalitets alkaliske batterier. Dårlige batterier kan feile over tid og i kulde.

Avara Moist bruker sensorer som måler relativ luftfuktighet. Manuelle målere med pigger måler absolutt fuktighet. Verdiene kan ikke sammenlignes direkte og har ikke en fast omregning. Generelt har relative fuktmålinger derfor høyere tallverdi enn absoluttmålinger uten at fuktigheten er høyere av den grunn.
Avaras målemetode er mer presis for å kunne detektere faren for muggdannelse og ikke bare fuktighet.

I teorien «uendelig». De vil ikke tappes, men eldes. Det gjør også sensoren, så vi anslår levetiden på sensoren til 15 år, men det vil kunne bli både lenger og kortere. Blir sensoren utsatt for en direkte lekkasje og blir fylt av vann eller står lenge i høy fuktighet, er den å anse som oppbrukt, den har gjort jobben sin og må byttes.

Alle sensorene som er paret til modemet er lagret i minnet og modemet forventer måledata fra alle. Hvis en eller flere sensorer slutter å sende vil de etter et par dager bli meldt savnet og du vil få beskjed på SMS og e-post hvilke sensorer som ikke fungerer.

Sensorene sender kun en eneste kort sending daglig. For å spare batteriet er det ingen dobbeltsjekk og flere forsøk. Det betyr at det skal lite til før en sending ikke kommer frem. Slik kan det være uten forringelse for funksjonen så lenge sensoren sender minst en gang i uken. Ugunstig plasserte sensorer kan oppføre seg slik. Det er derfor ingen grunn til å gjøre noe før en sensor helt slutter å sende.

Hvis alle detektorene ligger med bevegelsesdetektor opp, vi disse kunne registrere bevegelse i sekvens som tilsvarer at du går ut av bilen/vognen og slår alarmen automatisk av for deg.
Også hvis du beveger på hovedenheten etter at den er slått på i Nattalarm, vil den slå seg av da den oppfatter dette som at du kjører og derfor automatisk slår av alarmen for deg.

Når alarmen er montert vil den fungere normal.

Hvis du har stått inne og slått på alarmen, så gått ut for å teste, så har alarmen registrert bevegelse fra innsiden og ut og derfor slått seg av igjen.
For å teste denne funksjonen må du slå på alarmen og raskt gå ut. Vent tre minutter og du skal så kunne utløse alarm ved å åpne en dør/luke med innbruddsdetektor.

Hvis alarmen akkurat har vært slått av eller på er den opptatt med å kommunisere med alle detektorene. Vent litt og prøv igjen.