Brukerstøtte fysiske enheter

For å løse ditt problem raskt, se om problemene du opplever er adressert i seksjonen “Vanlige spørsmål”. Hvis ikke ta kontakt med forhandleren hvor du kjøpte din Avara alarm.

https://youtu.be/8IQ9l-VpJVg

Vanlige spørsmål

Hovedenheten varsler lavt batteri. Jeg har kontrollert og byttet batteri på den men fremdeles varsler den.

Hovedenhetens batterivarsel er felles for alle enhetene i alarmsystemet (unntatt eventuelle fuktsensorer). Hver detektor/sensor har også en lysdiode som blinker grønt når de er slått på og har friskt batteri. Hvis batteriet på en enhet er svakt, begynner den å blinke rødt. Korte blink hvert 10. sekund. For å finne den enheten som har svakt batteri – slå på enten nattalarm eller innbruddsalarmen, vent i ca 20 sekunder og kontroller alle enhetene og se hvem av dem som blinker rødt (gjøres i den 3 minutter lange aktiveringsperioden).

Dersom ingen av detektorene blinker rødt, så er det batteriene i hovedenheten som er svake.

Propangassdetektoren står tilkoblet bodelsbatteriet og den trekker litt strøm, ca. 20mA. Det er jeg redd kommer til å tømme batteriet. Ifølge det jeg har fått vite kan den stå tilkoblet uten å tømme batteriet. Trekker min detektor for mye strøm?

Propangassdetektoren vil normalt rekke ca. 20mA når 12V batteriet står på lading eller vedlikeholdslading. Da betyr ikke dette forbruket noe. Hvis du kobler fra laderen vil propangassdetektoren etter tre døgn gå over i strømsparemodus og bruke helt ubetydelig med strøm. Det gjør den ved å måle bare 4 ganger i døgnet, noe som er nok når enheten ikke er bebodd.

Jeg er redd jeg kommer til å utløse alarmen om natten da jeg ser at innbruddsdetektorene står slik at de kan «se» meg hvis jeg kommer veldig nære dørene. Må jeg holde avstand til detektorene?

Når alarmen er i nattalarmmodus vil bevegelsesdetektoren på hovedenheten registrere at du er oppe og rusler om natten og hvis du da også blir detektert av en innbruddsdetektor vil alarmen forstå at det ikke er innbrudd og vil ikke gi alarm siden hovedenheten vil se deg først.

Reagerer Avara på nakosegass?

I denne sammenheng er begrepet «narkosegass» lite presist. Hva slags gass det er, er helt ukjent og gjenstand for mange spekulasjoner. Tradisjonelle «narkosegassalarmer» er derfor bestykket med en sensor man antar kan detektere aktuelle gasser, men det er med en stor grad av usikkerhet. Slike sensorer er hovedårsaken til falske alarmer og at alarmsystemer ikke tas i bruk. Det skaper falsk trygghet. Avara har derfor valgt å løse oppgaven med å detektere tilslag og innbrudd utenfra ved hjelp av smartere utvendige detektorer og innbruddsdetektorer. Det vil uansett varsle tidligere enn en gassdetektor.
«Universalgassdetektor» er likevel tilgjengelig som tilvalg hvis det er ønskelig, mot vår egen anbefaling.

Jeg tester propandetektoren med lightergass, men den gir ikke alarm?

Når du tester propangassdetektoren med gass vil du se at den etter noen sekunder blinker rødt. Den har da registrert gassen. Det går da ytterligere ett minutt før det gis alarm. Dette for å eliminere potensielle falske alarmer utløst av kortvarig gassutslipp, for eksempel fra en hund som ligger på gulvet og «gasser».

Når jeg har slått på innbruddsalarmen gir ikke lenger de utvendige detektorene alarm slik de gjør når den står i nattalarm?

Bevegelse på utsiden er ikke innbrudd eller ulovlig. Derfor er dette ikke en alarmtilstand. I nattalarm er dette derimot mye mer interessant å bli varslet om, da det kan være snakk om et forestående innbrudd. Derfor er det forskjell.

Hvis noen bryter seg inn, er det vel bare å ta ut batteriene av hovedenheten for å slå av alarmen?

Nei, det hjelper ikke. Selv om det er forsinkelse ved inngang så er det allerede sendt beskjed til sirene og modem. Og hvis det ikke i løpet av kort tid kommer kvittering fra hovedenheten at gyldig kodebrikke har blitt lest så sendes alarmen ut fra modemet og sirenen gir alarm.

Hvor ofte bytter jeg batterier?

Det kommer an på bruken og vil variere. Hvis du ikke får beskjed om lavt batteri så bytt uansett etter 5 år. Det sikrer at batteriene ikke begynner å lekke og derved kunne ødelegge enhetene.

Har batteritypen noe å si?

Ja. Bruk kun høykvalitets alkaliske batterier. Dårlige batterier kan feile over tid og i kulde.

Hvor mange ekstra detektorer kan jeg pare inn i alarmsystemet?

Maksimalt 64 til sammen.

Hvor mange kodebrikker kan jeg pare med hovedenheten?

Maksimalt 8 kodebrikker.

Hvorfor er det forskjellige grenseverdier hos Avara og hos andre som måler manuelt?

Avara Moist bruker sensorer som måler relativ luftfuktighet. Manuelle målere med pigger måler absolutt fuktighet. Verdiene kan ikke sammenlignes direkte og har ikke en fast omregning. Generelt har relative fuktmålinger derfor høyere tallverdi enn absoluttmålinger uten at fuktigheten er høyere av den grunn.
Avaras målemetode er mer presis for å kunne detektere faren for muggdannelse og ikke bare fuktighet.

Hvor lenge varer batteriet i Avara Moist fuktsensorer?

I teorien «uendelig». De vil ikke tappes, men eldes. Det gjør også sensoren, så vi anslår levetiden på sensoren til 15 år, men det vil kunne bli både lenger og kortere. Blir sensoren utsatt for en direkte lekkasje og blir fylt av vann eller står lenge i høy fuktighet, er den å anse som oppbrukt, den har gjort jobben sin og må byttes.

Hvordan kan jeg være sikker på at alle fuktsensorene virker?

Alle sensorene som er paret til modemet er lagret i minnet og modemet forventer måledata fra alle. Hvis en eller flere sensorer slutter å sende vil de etter et par dager bli meldt savnet og du vil få beskjed på SMS og e-post hvilke sensorer som ikke fungerer.

Fuktsensorene sender ikke hver dag

Sensorene sender kun en eneste kort sending daglig. For å spare batteriet er det ingen dobbeltsjekk og flere forsøk. Det betyr at det skal lite til før en sending ikke kommer frem. Slik kan det være uten forringelse for funksjonen så lenge sensoren sender minst en gang i uken. Ugunstig plasserte sensorer kan oppføre seg slik. Det er derfor ingen grunn til å gjøre noe før en sensor helt slutter å sende.

Jeg har alarmkomponenter på bordet, men får ikke slått på (testet) nattalarm

Hvis alle detektorene ligger med bevegelsesdetektor opp, vil disse kunne registrere bevegelse i en sekvens som tilsvarer at du går ut av bilen/vognen og vil slå alarmen automatisk av for deg.
Også hvis du bevegerhovedenheten etter at den er slått på i Nattalarm modus, vil den slå seg av da den oppfatter dette som at du kjører og derfor automatisk slår av alarmen for deg.

Når alarmen er montert vil den fungere normalt.

Jeg har montert alarmen og tester nattalarm. Får ikke noen detektorer til å reagere.

Hvis du har stått inne og slått på alarmen, så gått ut for å teste, så har alarmen registrert bevegelse fra innsiden og ut og har derfor slått seg av igjen (automatisk innebygd funksjon for å unngå uønsket alarm).

For å teste denne funksjonen må du slå på alarmen, og så gå raskt ut . Vent tre minutter (aktiveringsperiode) og du skal nå kunne utløse alarm ved å åpne en dør/luke som har montert en innbruddsdetektor.

Jeg trykker på parreknappen men ingen ting skjer

Hvis alarmen akkurat har vært slått av eller på er den opptatt med å kommunisere med alle detektorene. Vent litt og prøv igjen.